"Jesus svarte og sa til dem: Ha tro til Gud! " Mark 11,22

 

Påsken er over for anno 2014. Været for oss har vært strålende, andre vil ikke si det samme.
Et tema gikk igjen over samlingene vi hadde i påska, og det var hvordan kan det som var lov og rett etter Bibelen for 40 år siden være helt annerledes i dag? Ordvekslingen gikk på tema homofili og Bibelens klare ord om det. Hvordan kan prester og andre forkynnere av Guds ord komme fram til at kjærligheten må gå foran Guds ord i tolkingen av homofili, slik at de homofile må få gifte seg i kirken og få Guds velsignelse?
Vi så oss tilbake noen år i tiden og da var det skilte ektepar som ville gifte seg på nytt i kirken med nye ektefeller, som var aktuelt tema. Ja, sa en av oss, du ser hvordan det blir godtatt i dag. Nesten ingen prester eller pastorer nekter å vie skilte i dag, selv om de kommer igjen flere ganger. Guds ordet er det samme som det alltid har vært, hvordan kan da Guds forvaltere skifte syn på praksisen?
Videre så ble kvinnelige prester aldri innsatt som prester i Kirken , med henvisning til Paulus sine ord , at kvinnen skal tie i menighetssamlingene, "Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet." 1 Tim 2,12.
"For Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud. Som i alle de helliges menigheter skal kvinnene tie i menighetssamlingene. For det tillates dem ikke å tale, men de skal underordne seg, som også loven sier." 1 Kor 14,33-34.
I dag er det kun et fåtall prester som ikke vil ha fellesskap med kvinnelige prester, og nå er de kvinnelige prestene også opptatt i "bispekorpset". Ja, sa en annen i temagruppen. Før skulle kvinnene ha hatt på hodet i kristne samlinger, men hvor mange har det i dag? Nei, det er ikke mange som tar Paulus sine ord i 1 Kor 11,10: "Derfor bør kvinnen ha et undergivenhetstegn på sitt hode for englenes skyld."
Men her føyer Paulus til : "Og likevel: I Herren er verken kvinnen noe uten mannen eller mannen noe uten kvinnen." vers 11.
Dette ble så tolket at kvinner kunne være prester også, da alle skulle være i Herren når de taler Guds ord til folk. Den er litt lettere å ta, men allikevel, Paulus ord står i Bibelen og Bibelen er sann. Men det ser ut for at det som er trenden i tiden går igjennom også i kristen sammenheng, dog etter noen runder i de politiske kretser. Hvem kan stå imot verdens tankegang og vilje?

 

Påsketema ble avsluttet med et sukk: Hva skal en da tro på? Bibelen ord eller de skriftlærdes tolkning av de samme ord?  Jesaja sier i 35,8 : " Det skal være en ryddet vei, og den skal kalles den hellige veien. Ingen uren skal gå på den, men den hører hans folk til. Ingen veifarende, ikke engang dårer, skal fare vill."

Hebreerne 4,12, sier: "For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd."

Vi avslutter påsketankene med vers 16: "La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid."