"En sa da til ham: Herre, er det få som blir frelst? Men han sa til dem: Strid for å komme inn gjennom den trange døren! For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det. Når husbonden først har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren og si: Herre, lukk opp for oss! Og han skal svare og si til dere: Jeg vet ikke hvor dere er fra. Da begynner dere å si: Vi åt og drakk for øynene dine, og du lærte på gatene våre. Men han skal svare: Jeg sier dere: Jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett." Luk 13,23-27.

"Kirken skal ikke la seg diktere av samfunnsforholdene, men man må forholde seg til virkeligheten man lever i, og det er lov å se på tolkninger av Bibelen en gang til," sa en kvinnelig prest nylig til en lokalavis. Saken som det hele dreiet seg om var vielse av homofile par i kirken, noe som årets Kirkemøte ikke tillot i kirken.
Men hun ville jobbe videre med å få til en forbønn for homofile ektepar som ønsker en kristen seremoni i kirken, for så å gå til neste skritt ved å tillate vigsler i kirken for samme gruppe.

“Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder! Da er livet ei så svært, døden ikke heller” (Christian Richardt,1837)

Vi går mot påsken, som omhandler et sant menneske og sann Gud. Han gjorde disse sangstrofene til en virkelighet, han kjempet til døden for menneskene på jorden. Han hadde oss mennesker så kjært at han ga sitt eget liv på et kors. Han oppfylte alle punktene til definisjonen for ordet KJÆRLIGHET, som Paulus har gjengitt i 1 Kor 13,4-8:

"Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp.Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort."
Jesus sier vi må stride for å komme inn gjennom den trange døren. Hvilken dør er det? Jesus gir svaret i Joh 10,9 :

"Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal gå inn og gå ut og finne føde."
Hvilke betingelser setter Jesus for å slippe noen inn gjennom Ham, som er døren? Betingelsene Jesus setter er det svaret som Nikodemus fikk av Jesus:

"Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Nikodemus sier til ham: Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født? Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd." Joh 3,3-6.

Paulus forklarer Jesu ord slik i Romerne 10,9: "For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst."

Apostelene i den første tid hadde alltid et siktemål for menneskene rundt seg, at de måtte bli frelst. Når de var kommet til troen på Jesus, var det neste spørsmålet fra dem: "..Fikk dere Den Hellige Ånd da dere kom til troen? De svarte ham: Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd. Han spurte: Hva ble dere da døpt med? De sa: Med Johannes’ dåp. Da sa Paulus: Johannes døpte med omvendelsens dåp, og sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham, det er på Jesus. Da de hørte dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn. Og da Paulus la hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord."
Apgj 19,3-6.

Jeg tror vi kan stille det samme spørsmålet i dag, som da : "Fikk dere Den Hellige Ånd da dere kom til troen?" Jeg tror de fleste i dag også ville svart :
"Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd." "Hva ble dere da døpt med?" "Vi ble døpt med barnedåpen," ifølge våre foreldre og faddere, selv husker vi ikke
hendelsen.

Jesus sier: "Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt." Mark 16,16

God påske!     Nytt drypp 3. påskedag.