"Og det skjedde da Jesus hadde endt hele denne talen, da sa han til disiplene sine: Dere vet at om to dager er det påske, og da skal Menneskesønnen overgis til å bli korsfestet. Yppersteprestene og folkets eldste kom nå sammen i huset til ypperstepresten, som hette Kaifas. De rådslo om å gripe Jesus med list og slå ham i hjel. Men de sa: Ikke på høytiden, for at det ikke skal bli oppstyr blant folket." Matt 26,1-5.

Jesus orienterte sine disipler om hva som ventet ham de nærmeste dagene, han visste at nå var tiden kommet for hans død. De som ville ha han korsfestet var de som vi idag ville kalle sine egne. Yppersteprestene innkalte til hurtigmøte i sitt råd, de kom sammen med de eldste i menigheten for å legge en plan for å gripe Jesus.
Men det kunne ikke bli på påskehøytiden for da ville folket lage trøbbel for dem, for Jesus hadde fotfolket med seg, de opplevet hver dag Guds under i sine liv.

Vi vet at Jesus død på korset var forutsagt i skriftene mange tusen år før det skjedde, jfr. bl.a. 1 Mos 3,15. Likeens sier Jesus i Matteus 12,40:

"For likesom Jona var tre dager og tre netter i storfiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte."

Jesus stod opp fra graven den 1. dagen i uken sier Bibelen og da vil du komme til mandag, men det stemmer ikke med vår påskefeiring . Vi minnes Jesus oppstandelse på en søndag , som da skulle være den første dagen i uken. Men vår ukedatering ble endret fra 1. januar 1973, da ble hviledagen søndag flyttet fra starten til slutten av uken også her i landet. Vår Bibel sier fremdeles i Matteus 28,1 følgende:

"Etter sabbaten, da det lysnet mot første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven."
Om vi skal forstå skriften rett så skulle det stått : "Etter sabbaten, da det lysnet mot søndagsmorgenen, ......."  

Når tid ble Jesus korsfestet? Om vi regner fra fredag ca kl.15.00 at Jesus  oppga sin ånd, da blir 1 døgn lørdag kl.15.00, 2 døgn blir søndag kl 15.00, 3 døgn blir
mandag ca kl 15.00. Skal vi få tre dager og netter, så døde Jesus onsdag ca kl.15.00, 1 døgn torsdag, 2 døgn fredag, 3 døgn lørdag ca kl 15.00. Men en ny dag for en jøde begynner kl.18.00. Så rent teknisk må Jesus ha vært tre dager og tre netter i jordens hjerte. Men hvor var han fra kl 15.00 til kl 18.00, før han for ned i jordens dyp? Om vi husker på Jesu ord til den ene røveren på korset :
"Og han sa til ham: Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Paradis!" Luk 23,43
Kan det være den tiden han var sammen med røveren i Paradis? For jeg tror når skriften sier tre dager og tre netter, så er det nøyaktig angitt.
Dette var noen funderinger i denne stille uken. Jesus er og blir uansett våre tanker : Veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Gud uten gjennom Jesus. Om menneskene rådslår med hverandre om hvordan de skal få Jesu kors bort fra kirker og bedehus, så vil de aldri lykkes å oppheve korsets virkninger for menneskeheten. Jesus vil snart komme for å hente bruden, menigheten, og da gjelder det bare å være rede.

"Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn." Joh 1,12