Arne Borgersen er født i 1946. Han har bakgrunn som elektriker og har jobbet mye i bygg og anleggsbransjen. De siste 17 årene har han imidlertid jobbet som forkynner og reist mye rundt som evangelist. Han startet i sin tid "Bønnetjenesten for Norge" og senere også "Nettverk for ledere". Arne har en pasjon og iver som slår ut i en spesiell omsorg for Guds tjenere og forkynnere.
 
De siste årene har en ny visjon blitt født fram, som handler om "Revitalisering av Menigheten". Gjennom dette nettverket, er han med og hjelper menigheter som opplever stille og vanskelige tider, og harn hjelper også gryende predikanter og evangelister til å komme ut i sin tjeneste.
Beklager, men det lyktes ikke å finne noen Taleopptak
Beklager, men det lyktes ikke å finne noen Serie