Utskrift
Kategori: Andakter
Treff: 3237

Det fortelles om to gutter som gikk sammen en mørk høstkveld. Etter en stund kom de til et sted hvor veien delte seg. Den ene måtte gå over kirkegården for å komme hjem.

Da de skulle skilles, spurte den andre: ”Er du ik
ke redd for å gå veien over kirkegården?”

Da svarte kameraten: ”Ser du lyset på den andre siden av kirkegården?
Det er lyset fra hjemmet mitt. Når jeg ser lyset der hjemme, er jeg aldri redd”....
 
"Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg." (Salme 23:4)