Utskrift
Kategori: Dagens drypp
Treff: 1281

"Derfor - hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann, som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Og det falt, og fallet var stort." Matt 7,24-27

Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var folket slått med undring over hans lære. For Jesus lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde.
Vi har nettopp passert palmesøndag og vi er nå inne i den "Stille uke", uken fra palmesøndag til påskeaften. Vi har et ordtak som lyder - "det er stille før stormen!"
Jesus proklamerte på palmesøndag at nå gikk han inn i den siste fase av sitt oppdrag på jorden, han var klar til å gi sitt liv for menneskenes synder. Han skulle gjenopprette den falne Adams syndefall, slik at menneskene kunne få adgang igjen til Guds paradis. Gud ser ikke mellom fingrene for synder som vi gjør, men da Menneskesønnen Jesus sa jeg villig til å ofre seg selv som et "lyteløst lam" uten synd ovenfor sin Far i Himmelen. Gud tok imot det offeret og derfor tar han imot oss også, som har tatt imot Jesus som vår frelser. Gud ser oss gjennom Jesus, og da er vi uten synd, for Jesus var og er syndfri.

Dagens drypp handler om hvorledes vi skal forholde oss når vi bygger hus. Huset som bygges på fjell er sikret imot vannflomm, for det står støtt selv om vannet kommer imot det. Verre blir det om huset bygges på sandgrunn, da faller det når vannflommen og stormene kommer. Jesus sammenligner de som bygger på fjellgrunn med de som hører hans ord og lever og gjør etter dem. De som bare hører hans ord og ikke gjør etter dem, de er like dem som bygger sine hus på sandgrunn. Det vil ikke bli stående, slik også med dem som ikke vil leve livet med Jesus i ord og gjerning.

Vi lever i en tid der de fleste fornekter Skaperen av skaperverket, Gud den allmektige, men prøver selv å overvinne alle hindringene som kommer imot menneskeheten. Jesus sa til menneskene da:

"Men når dere hører krig og rykter om krig, da la dere ikke skremme! For dette må skje, men enden er ikke ennå."Mark 13,7

Siden Jesus sa disse ordene har verden opplevet mange kriger, og jordskjelvene øker i størrelse og antall, og vi kan spørre om vi nærmer oss tiden for Jesus gjenkomst?

"Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger.  Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelens krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet.  Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri." Luk 21, 25-28