Utskrift
Kategori: Dagens drypp
Treff: 1407

"Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Havet ga tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem. Og de ble dømt, hver etter sine gjerninger. Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen." Åp 20,12-15.

- "Har du ditt medlemsskap/forsikring i orden, så ordner vi resten!" Slike uttalelser har du kanskje hørt fra noen i dine leveår. Medlemsskapet kan gjelde deg og dine nærmeste i forsikringer, foreninger, menigheter etc. Noen medlemsskap er gratis, andre har en årlig kontingent, andre gir tienden til sin menighet, andre igjen er livsvarig medlem med årlig betaling. Hva får du tilbake for ditt medlemsskap? Det kan variere fra medlemskap til medlemskap, men som oftes får du adgang til de sosiale samlingene etc som blir arrangert. Normalt er et medlemsskap helt frivillig, det er du som lar deg overbevise at et medlemsskap i x er blinkskudd for deg.
Du kan stå som medlem flere steder, men noen setter som opptak til medlemsskapet, at du kan ikke være medlem i en likesinnet.
- For oss troende gjelder det menigheter. Du kan ikke være medlem i Den Norske Kirke og samtidig i en pinsemenighet, men du blir ikke kastet ut, hvor de annonserer med at alle er velkommen! Men på årsmøter og andre viktige interne møter står det annonsert "Bare for medlemmer!"

En dag kom et av mine barnebarn hjem og fortalte at han og en til ikke var bedt i bursdag til en kamerat, men bare de som var medlemmer i kameratens menighet, selv om de også gikk på møtene i menigheten. Det mente han var ukristelig gjort!
- Da tenkte jeg på at vi kan stå oppskrevet som medlem i ørten lag og organisasjoner, men en dag kommer spørsmålet til alle: 

 

"Er mitt navn skrevet der i din bok, Herre kjær,der hvor dine står tegnet, er mitt navn skrevet der?

Hvem kan få navnet sitt oppskrevet i Livets Bok? Boken hvor Gud den allmektige holder ajourhold på navnene til enhver tid, helt til "deadline". Skal våres navn stå oppskrevet i Livets bok, så må vi ha Jesus i våre hjerter. Jesus banker på våre hjertedører og spør om han kan få lov til å komme inn og bo der gjennom livet våres.

"For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til
rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse." Rom 10,9-10.

Medlemsskap i en jordisk menighet eller organisasjon gir deg ingen rett til å stå innskrevet i Livets Bok, nei, du må ha frelseren, i og med deg helt til enden.
- Det fortelles om et kristent senter at der var store ospetrær utenfor huset, som når vinden rørte ospebladene, laget de den karakteristiske lyden omtrent som når de som var på sommermøtene bladde i sine Bibler. Så gikk tiden og det ble mindre og mindre Bibler å se på møtene og en dag ble ospetrærne hugget ned, ospeløvlyden forsvant – men også bladingen i de tynne Bibelbladene  ble borte, fordi folk sluttet å ta med Bibelen på møtene.
- Hva dominerer på de fleste søndagsskolene i dag? Er det forkynnelse som leder barna til Jesus, eller er det hopp og sprett med leker som barna ikke orker mer av?
Orker ikke lederne å ta opp den åndelige kampen og si nei der det skulle være nei og ja der det skulle være ja? 

Påsken står for døren og den minner oss om korset og hva Jesus gjorde for oss mennesker. Han døde for våre feil, slik at vi kan ha våre navn stående i Livets Bok om vi holder oss til Jesus til livets slutt. Måtte vi på vår siste jordiske dag kunne si som Paulus :

 

"Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen." 2 Tim 4,7