Utskrift
Kategori: Dagens drypp
Treff: 633

«For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.» Matt 24,24

Vi er kommet igjennom enda en påskehøytid uten de store omveltningene i verden rundt oss. Men, det kommer vel an på fra hvilken kant på jorden du står på. Her fra vårt lands ståsted har det stort sett gått rolig for seg, selv mennesker er blitt drept og såret i trafikk, interne familiekonflikter etc,, slike hendelser stopper en ikke opp for lenger uten at det rammer oss selv.

Det er ikke så veldig mange 10 år tilbake, at slike ting ble slått stort opp i alle media, nå er det en notis eller et lite innslag i riksmedia om slikt skjer. Vi sier det er blitt vanlig. Hvordan kan vi bli så «passivisert» at vi bare tier stille. Budet «du skal ikke slå i hjel!» eller «du skal ikke drive hor!» osv. vi har ti bud fra skaperen Gud. Disse ble gjeldende for jødene, Guds eiendomsfolk, for vi andre var hedninger dvs uten troen på Israels Gud.

- Men så kom Guds sønn, Jesus, ned til jorden til landet Israel og forkynte det glade budskapet til folket . En dag da det var blitt kveld, brakte de til ham mange som var besatt av onde ånder, og han drev åndene ut med et ord. Ikke bare det, men alle som var syke, helbredet han, der og da. Tidligere hadde profeten Jesaja talt dette til jødene : «Han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer.» Matt 8,16-17. Takken Jesus fikk av sine egne var at de førte han til Golgata kors og anklaget ham for Guds bespottelse. Jesus satte ikke inn sin hær, men døde på korset for vår skyld. De ti bud ble ikke opphevet, men han har oppfylt de, for at hver den som tror på Jesus ikke skal fortapes, men eie et evig liv.

Jesus advarte oss kristne mot falske messiaser og falske profeter som gjør store tegn og under, og i de tider vil det være deres motto å føre de utvalgte vill, «om det var mulig».

Hva er det som gjør at de Jesu-troende ikke lar seg føre vill? Jesus sier : "Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg. Og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut. For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og dette er hans vilje som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg, men reise det opp på den siste dag. For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal reise ham opp på den siste dag." Joh 6,37-40

To riker samler sammen sin hær i dag på denne jord. Det er Guds rike og Antikristens rike. Jesus fører an for Guds rike, mens Satan fører an for Antikristens rike.

Disse rikene møter du i alle fraksjoner på jorden. I menighetene, i politikken, i lag og foreninger, i bedrifter og store konsern. Noen ganger kommer de synlig fram for det blotte øye, men hittil mest usynlig i den åndelige verden. Vi som kristne må være våkne , ikke ta alt for gitt , selv fra de store lederne innen kristenheten, men prøv det de sier på Guds ord. Husk selv ikke en dåre skal gå vill.

«Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.» Matt 24,12.