Utskrift
Kategori: Dagens drypp
Treff: 1046

"Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du gav meg fra verden. De var dine, og du gav meg dem, og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg, er fra deg. For jeg har gitt dem de ord du gav meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har sendt meg."  Joh 17,6-8

Jesus holder nå på og avslutter sitt oppdrag på jorden, et oppdrag hans Far i himmelen hadde gitt ham, nemlig å fødes som et menneske på denne jord. Alt var beredt fra starten av Gud, hans far,og en engel ble sendt fra Gud i himmelen til moren som skulle bære fram barnet, hennes navn var Maria. Hun sa seg villig til å bli mor til Guds sønn og da kom Den Hellige Ånd over henne og hun ble med barn. Gud hadde "timingen" fra starten til sluttoppholdet for sin sønn Jesus.

- Teksten foran dagens drypp er Jesus bønn til sin Far, Gud i himmelen, hvor Jesus sa følgende:

"Far, timen er kommet. La din Sønn bli forherliget, så Sønnen kan forherlige deg. For du har gitt ham makt over alt som heter menneske, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus. Jeg har forherliget deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du gav meg å gjøre. Og nå ber jeg at du, Far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til." vers 1-5.

Jesus ber til sin Far å bli forherlighet, slik at han kan forherlige sin Far, Gud. Jesus ber sin Far om å få komme tilbake til ham i himmelen. For nå hadde Gud gitt sin sønn makt over alle menneske, for at han skal gi evig liv til alle som Gud har gitt ham. Oppdraget som Jesus Kristus skulle fullføre på jorden, var nå kommet til veis ende. Ordene fra Jesus på korset : "Det er fullbrakt!" var vel de siste ordene Jesus sa som menneske på jorden. Kort tid etter hans oppstandelse fikk Jesus tilbake av sin Far den herlighet som han hadde hatt hos sin Far før verden ble til.

I dagens drypp takker Jesus sin Far i himmelen for menneskene han gav ham fra verden. De var Guds sine, som Gud gav Jesus. Jesus bekrefter de har holdt fast på Guds ord. De visste at alt det Gud hadde gitt Jesus, var fra ham. For han hadde gitt dem de ord Gud hadde gitt ham, og de hadde tatt imot dem. Derfor visste de i sannhet at Jesus var utgått fra Gud, pluss at de trodde at Gud hadde sendt ham.
- I dag er vi de "troende" på jorden, vi som har kommet til tro på frelseren Jesus Kristus. Men spørsmålet for oss blir : Har vi holdt fast på Guds ord?
Følger vi med på debattene i media, så vil vi snart oppdage at her spriker det. Ordene som Jesus har gitt oss i sitt Ord holder vi ikke fast på lenger, de må ajurføres med tiden vi lever i nå, sier de som ikke vil ta Ordet slik det ble gitt oss. For er Paulus sine ord Guds ord, eller er det bare hans tolking? Likedan de andre forfatterne i Bibelen. Jeg så nylig dette innlegget av en kvinnelige prest vedr."par gifting" av samme kjønn i en lokalavis :

" Måten Jesus møter mennesker på og gir dem oppreisning og menneskeverd er det som for meg veier tyngst i denne saken. Det er ikke noe nytt at kirkelig praksis er i utakt med Paulus. Det er jeg som kvinnelig prest et eksempel på. Jeg mener at man tar Jesu bud på alvor om å elske Gud og nesten, også om man velger å utvide ekteskapet til å gjelde par av samme kjønn....."

"Byene Sodoma og Gomorra dømte han til ødeleggelse og la dem i aske; han gjorde dem til et avskrekkende eksempel for dem som senere ville leve et ugudelig liv. Men han reddet den uskyldige Lot, som led under det umoralske liv de hemningsløse menneskene førte der.  Ja, denne rettskafne mannen som bodde midt iblant dem, pintes dag etter dag helt inn i sin rettferdige sjel når han så og hørte alt det onde de gjorde." 2 Pet 2,6-8.