Utskrift
Kategori: Dagens drypp
Treff: 1232

"Om du bare ville falle ned og tilbe meg, da skal det alt sammen være ditt . Men Jesus svarte og sa til ham: Det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.Herren din Gud skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene."  Luk 4,7-8.

Dagens drypp handler om et møte mellom Jesus og djevelen.  Fylt av Den Hellige Ånd vendte Jesus tilbake fra Jordan, og han ble av Ånden ført omkring i ørkenen. I førti dager ble han fristet av djevelen. I disse dagene spiste han ikke noe, og da de var til ende, ble han sulten. Da var djevelen der og sa til ham:
" Er du Guds Sønn, da si til denne steinen at den skal bli til brød!"
Jesus svarte ham:
"Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av
hvert Guds ord."
Djevelen ga seg ikke med det, men førte Jesus opp på et høyt fjell og viste ham alle verdens riker i et øyeblikk. Og djevelen sa da til ham:
"Til deg vil jeg gi makten over alt dette og disse rikenes herlighet. For til meg er det overgitt, og jeg gir det til hvem jeg vil. Om du bare ville falle ned og tilbe meg, da
skal det alt sammen være ditt."
Men Jesus svarte og sa til ham: Det står skrevet:
"Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene."
Djevelen ga seg ikke meddet heller, men førte Jesus til Jerusalem og stilte ham på templets øverste hjørne. Og han sa til ham:
"Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet: Han skal gi sine engler befaling om deg at de skal bevare deg, og de skal bære deg på hendene for at du ikke skal støte din fot mot noen stein."
Jesus svar til ham var :
"Det er sagt: Du skal ikke friste Herren din Gud!"
Med det svaret fra Jesus hadde djevelen fullført hele fristelsen, og da gikk han bort fra ham inntil en laglig tid kom senere.

Dette møtet hjelper oss til å forstå bedre vår situasjon i dag, når vi blir fristet av samme mann, nemlig djevelen. Jesus hadde fastet hele 40 døgn, han var det en kaller ramsulten, og nettopp da så djevelen sitt snitt til å friste ham.
Om vi skulle hatt en konkurranse der hjelpemidlet som var tillatt kun var Skriften, Guds ord. Både Jesus og djevelen visste hva Guds ord inneholdt. Derfor begynte fristelse nr 1 med ord fra Skriften og du vet hele skriften er sann.
"Er du Guds Sønn, da si til denne steinen at den skal bli til brød !" 

Djevelen visste at Jesus var Guds sønn, for djevelen selv hadde vært i himmelen som en ledende engel. Nå visste djevelen at Jesus var sulten, og da kunne Jesus bare bruke sin makt som Guds sønn og få steinene til å bli brød. Jesus brukte Guds ord til å svare ham med og da var djevelen svar skyldig. Djevelen ga ikke opp duellen, men han påberopte seg rettigheten han hadde fått i denne verden, den ville han gi til Jesus om han falt ned for hans føtter og tilbad ham som en gud. Jesus sa enda en gang hva Guds ord sa og djevelen visste at svaret var sant. Nå prøver djevelen for 3. gang å sette inn støtet mot Jesus med å sette tvil om hans status. "Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra !" For nå stod de ved templets øverste hjørne og djevelen fyrte oppunder med Guds ord :
"Han skal gi sine engler befaling om deg at de skal bevare deg, og de skal bære deg på hendene for at du ikke skal støte din fot mot noen stein."
Men da svarer Jesus fra samme bok med :
"Du skal ikke friste Herren din Gud! "
Med det svaret var hele fristelen fra djevelen slutt for denne gangen, men vi vet han kom tilbake senere, men tapte til slutt på Golgata kors , da Jesus ropte ut:
"Det er fullbrakt! "

Vi lærer av Jesus, han vet at vi kan stå den onde imot i fristelser ved å bruke Guds ord, han kan ikke fornekte at Ordet ikke er sant, for han ble selv avslørt av Guds
ord. Men hver dag faller vi mennesker i djevelens fristelser, men om vi faller så reiser vi oss igjen i Jesu navn.

 

"Gled dere ikke over meg, mine fiender! Når jeg er falt, står jeg opp igjen. Om jeg sitter i mørket, er Herren lys for meg." Mika 7,8