Utskrift
Kategori: Dagens drypp
Treff: 1158

"Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne læren, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger." 2  Joh 1, 9-11.

I avisene er det anledning å kommentere tema som avisen har og her finner en mange om dagens kirkelige debatter, som blant annet disse:
"- Kjernen i den endeløse homoekteskapsdebatten i folkekirken er dette: Dnk er organisasjonsmessig én kirke, men den rommer to uforenlige 'religioner'. Den ene forkynner at man må omvende seg fra synden for å bli frelst, den andre ikke.
- Vi er alle syndere heilt til vi har gått til Jesus med dem, Og overgitt dem over til Han. Han tok dei og døde på Korset for dei alle. Og vi får tilgivelse ! Men vi kan ikkje bevisst synde, og gå til Jesus og beklage , og gjøre samme synda om igjen og om igjen fordi vi synes det gir oss en fantastisk følelse eller av annen grunn. Det kaller mange og "synde på Nåden " Ingen av oss er feilfri. Derfor vil vi nok alle innimellom gjere synd. Slarv , misunnelse osv...  Vi blir ingen EN KRISTEN av og gå inn i en Kirke eller et Bedehus, Like lite som vi blir ei ku av og gå inn i et fjøs . Spørsmålet er Har DU eller vi andre Gitt Hjertet vårt til Jesus ?
- Mange kristne skal sovna andeleg før Jesus kjem tilbake.
- Jeg tror at den enkleste løsningen på hele problemet er en totalt nedleggelse av DNK, sette denne fri og så begynne helt på nytt med nytt mannskap og med Skriften alene uten at Ordet og læren blir tolket vekk og gjort kraftløs......og la det være sagt, det er ikke bare på dette punkt og i denne strid at DNK svikter totalt.....det er ikke en menighet slik Skriften lærer og det er ikke en kirke basert på Skriftens ord....
- Å ha rett, eller å få rett? Det har vore sagt at det er to syn på homofile i kyrkja, og at det må ein leve med. Dersom vår biskop seier nei, og dermed gjev den nye presten yrkesforbod, då lever ein ikkje med to syn. Den same diskusjonen hadde me når det galt kvinnelege prestar. Hardt sto mot hardt. Trur biskopen er glad for at det negative synet på kvinnelege prestar måtte vike. Me må vere medmenneskelege. Alle er like mykje verdt.
– Hvis ikke nåden fører til forandring i livet ditt, er den falsk.– Jeg er glad for at Jesus valgte disiplene. Han er ok med deg, uansett hvem du er. Når du får tak i den virkelige nåden, forandrer han deg til en helt annen person. Uansett hvor langt på siden du har kommet, så er Jesus svaret."
Nylig besøkte en amerikansk evangelist Bergen og samlet over 1200 mennesker hver kveld. Hva hadde han som ikke andre kan oppdrive ? Han hadde ganske enkelt erfart at er du frelst, så må du leve ditt liv helt for Jesus. Ikke noen påtatt fasade på møter bare , men et ekte sant menneske i Jesus Kristus i din hverdag.

Jesus er svaret for oss troende, vi må overgi alt i våre liv hver dag til ham.  Den Hellige Ånd hjelper og veileder oss.