Utskrift
Kategori: Dagens drypp
Treff: 1115

"Da ropte de til Herren og sa: Å Herre! La oss ikke gå under fordi denne mannen skal dø, og la ikke uskyldig blod komme over oss! For du, Herre, har gjort som du ville. Så tok de Jona og kastet ham i havet. Da holdt havet opp med å rase. Mennene ble da grepet av stor frykt for Herren, og de bar fram offer for Herren, og ga løfter." Jona 1, 14-16.

I dagens drypp talte Herren til Jona og bad ham om å stå opp,for å gå til Ninive, den store byen, og der skulle han rope ut imot den. For deres ondskap hadde steget opp og kommet for Herrens åsyn. Jona sto opp, men ikke for å gå til Ninive, men for å flykte til Tarsis, bort fra Herrens åsyn. Han dro ned til Jaffa og fant der et skip som skulle til Tarsis. Skipet kom ut i en storm som Herren sendte imot det, men Jona hadde lagt seg til å sove nede i båten,mens sjøfolka jobba på spreng for å redde skipet. Kapteien fikk vekket Jona og mannskapet kastet lodd om hvem som var skyldig i uværet, og loddet falt på Jona. Jona innrømmet at det var han som var opphavet til elendigheten og bad mannskapet om å kaste ham på sjøen. Dagens drypp forteller hva som da skjedde.
Legg merke til hva sjøfolkene bad til Herren om : "Å Herre! La oss ikke gå under fordi denne mannen skal dø, og la ikke uskyldig blod komme over oss! For du, Herre, har gjort som du ville." Vi husker hva som skjedde da Pilatus toet sine hender mens jødefolket så på og han utbrøt: "Jeg er uskyldig i denne rettferdige mannens blod. Dette får dere svare for." Da svarte flokken : "Hans blod komme over oss og over våre barn!" Da ga Pilatus dem Barabbas fri, men lot Jesus hudstryke og overga ham til å korsfestes." (Jfr Matt 27,24-26).
Jona ble kastet av sjøfolka på sjøen i stormen, men Herren lot da en stor fisk komme og sluke Jona.  Og Jona var tre dager og tre netter i fiskens buk, slik som Jesus var tre dager og tre netter i jordens hjerte. Men da de tre dager og netter var til ende for Jona ,talte Herren til fisken, og den spydde Jona opp på det tørre land. Jesus ble oppreist fra døden etter de tre dager og netter var til ende, noe som en engel sa slik til kvinnene ved graven: 
"Frykt ikke! Dere søker Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er blitt reist opp, han er ikke her! Se, der er stedet hvor de la ham." Mark 16,6.
Jona var ulydig mot Herren, men Herren lærte Jona lydighet ved å gi ham hendelser som førte ham igjennom til seier. Jona`s historie er et forbilde på Jesus død og oppstandelse.
"For likesom Jona ble et tegn for folket i Ninive, slik skal også Menneskesønnen bli det for denne slekt. Dronningen fra syden skal stå opp i dommen sammen med mennene av denne slekt, og fordømme dem. For hun kom fra jordens ende for å høre Salomos visdom - og se, her er mer enn Salomo!
Ninives menn skal stå opp i dommen sammen med denne slekt, og fordømme den. For de omvendte seg ved Jonas forkynnelse, og se, her er mer enn Jona!" Luk 11,30-32.

God helg!