«Med bue feller de unge menn, de skåner ikke fosteret i mors liv og har ikke medynk med barna.» Jes 13,18

Dagens tekst er hentet fra Jesaja-boken, hvorHerren tilkjennegir for profeten at han vil straffe jorden for dens ondskap, og de gudløse for deres misgjerning. Herren vil gjøre ende på de frekkes stolthet og lar voldsmenns hovmod bøyes. Herren gjør det slik at mennesker blir sjeldnere enn rent gull og folk blir mer sjeldne enn gull fra Ofir. Derfor skaker han himmelen, og jorden skjelver og skifter plass. For Herren, Allhærs Gud, er harm den dagen hans vrede flammer opp. Forleden dag skrev avisene om at «dommedag» var nært forestående, de viste til en forsknings-rapport som regnet 2050 som det siste bebolige år på jorden. 

- Her hjemme er vi opptatt av vårt «ego», for Stortinget skal endre litt på abortloven, som da kvinnene vil oppleve at deres selvbestemmelse blir innskrenket. En avis spurte en representant på tinget som er imot lovendringen:

Hvordan blir det å sitte i salen når Stortinget etter alt å dømme vedtar å endre abortloven?»

-«Det blir en trist dag. For politikkens anseelse, men aller mest for norske kvinner, som opplever at deres selvbestemmelse blir innskrenket gjennom norsk abortlov. Vi har vært et foregangsland. Nå går vi først i motsatt retning.»

Norge er blitt et land som alltid liker å oppheve alt som har vært gjort etter Bibelens ord, vi er ikke et kristent land lenger i Grunnlovens øyne, vi tror ikke Israel er Guds eiendomsfolk lenger på jorden. Vi vil ikke godta at Jerusalem er Israel hovedstad, selv om folket har vedtatt det. Vi godtar derimot alt som EU vedtar i sine direktiver, vi ligger faktisk ofte foran EU`s egne land til å iverksette dem.

Hvorfor er vi blitt så forblindet i vårt forhold til Gud? Jesus kom som redningsmannen til vår jord, sendt fra sin Far i himmelen. Han ble født som et menneskebarn av en jødisk kvinne. Johannes sier i kap. 1, at i begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det.

Det sanne lys, som er Jesus, det lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Jesus var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ikke Jesus. Han kom til sitt eget folk, jødene, men hans egne tok ikke imot ham. Frelsen kommer fra jødene, sier Jesus til den samaritanske kvinnen i Joh 4,22-24:

«Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den tid kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Faderen ha. Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.»

Men legg merke til redningen vi hedninger og alle som vil reddes, har fått av Gud , nemlig :

«Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn.» Joh 1,12.   God helg!