«Da gikk Peter til ham og spurte: «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne forgå seg mot meg, og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?» «Ikke sju ganger,» svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger sju!» Matt 18,21-22.

Ordet «Tilgi» er nevnt 57 ganger i Bibelen. Peter var opptatt med å ha alt i orden i sitt trosliv og da måtte han ha vissheten om hvor mange ganger han var nødt til å tilgi sin bror, eller sin neste som gjorde han urett. Var det nok med sju ganger, mon tro eller måtte han strekke seg lenger? Spørsmålet måtte besvares av Jesus, Guds sønn. Jesus måtte skuffe Peter, for sju ganger tilgivelse holdt ikke. Nei, Peter måtte nok strekke seg til 490 ganger. Peter forstod nok av svaret fra Jesus, at antall «tilgivelser» var ubegrenset for den som hadde gjort ham urett.

Hva sier det oss som bekjenner oss som troende disipler av Jesus Kristus? Slipper vi billigere en vår bror Peter? Nei, vi er nødt å tilgi den som har gjort oss urett, uansett hvem det er. Ja, det er faktisk helt nødvendig for oss å tilgi om vi skal få adgang til Himmelens rike. Du vet hva vi ber i «Fader vår» : «Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere.» Matt 6,12.

Mange vet ikke at manglende tilgivelse for urett som er begått imot oss utestenger oss fra Himmelen. Hvorfor det? Når Jesus har sonet alle våre feil og synder, og således har gitt oss adgang til Fars rike, Himmelen, hvor meget mer skylder ikke vi å tilgi hverandres synder og feil. Jesu blod stryker ut alle våre synder og da sier Herrens bønn: «som vi òg forlater våre skyldnere». La oss alltid ha det for øye, når vi sårer eller blir såret:

«Tilgi meg, du min neste!» Da vil du som oftes  å få tilgivelse tilbake eller så blir du avvist, men uansett du har tilgitt vedkommende i ditt hjerte.

Herren ser til hjertene og han kommer ikke til å minne deg på om feil du har gjort, som Jesus har tilgitt. Men la ikke natten komme på uten alt er oppgjort med deg og dine, for vi vet ikke noe om morgendagen.

«Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre.» Kol 3,12-13.