«Men han snudde seg og talte strengt til dem. «Dere vet ikke hva ånd dere er av,» sa han. «For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.» Luk 9,55

Bakgrunnen for denne uttalelsen fra Jesus til sine disipler kom fra en episode hvor noen av hans disipler ble sendt som bud foran Jesus, og de  gikk inn i en samaritansk landsby for å skaffe ham husly. Men der ville de ikke ta imot ham, fordi han var på vei til Jerusalem. Men da disiplene, Jakob og Johannes, fikk høre om denne hendelsen, sa de til Jesus:

«Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elia gjorde?»

Men da var Jesus snar med å svare dem og han talte strengt til dem: «Dere vet ikke hva ånd dere er av,»

Paulus forklarer dette på en lettfattelig måte for oss vanlige troende i Romerbrevet 8, 5-11:

«De som lever etter sin syndige natur, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever etter Ånden, er opptatt av det som hører Ånden til. For det mennesker av naturen trakter etter, fører til død, men det Ånden vil, leder til liv og fred. Det menneskene av naturen trakter etter, betyr fiendskap mot Gud, for vår onde natur bøyer seg ikke for Guds lov, ja, den kan ikke gjøre det. Slik menneskene er i seg selv, kan de ikke være etter Guds vilje. Men dere er ikke i den syndige natur; dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ham ikke til. Dersom Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende fordi dere er rettferdige for Gud. Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp, også gi deres dødelige legeme liv ved den Ånd som bor i dere.»

Vi vil snart komme til 8 mars og da er det årlige demonstrasjonstoget å se over hele vårt land, dagen kalles Den internasjonale kvinnedagen.

Dagen ble etablert i 1909 i USA for å hedre bevegelsen for kvinners rettigheter, og for å bygge opp støtte for allmenn stemmerett for kvinner.

I de senere år har markeringene i demonstrasjonstogene i vårt land hatt en årlig parole «om kvinnens rett til fri abort» og skulle vi vært i samme ånd som Jakob og Johannes, så ville vi nok tatt i bruk «synbart krutt» for å for abortloven til opphør.

Selv om vi lever som mennesker, så kjemper vi ikke som menneskene gjør. For våre våpen er ikke fra mennesker som går i demonstrasjon mot Guds bud, nei, de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Ja, vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus, slik Paulus beskriver i 2 Kor,3-5.

I profeten Elisja­`s dager kom en gang arameerkongen Benhadad ned mot Elisja og før kongen kom, så sa Elisja til sine eldste :«Vet dere at denne mordersønnen har sendt en mann hit for å ta mitt hode? Når han kommer, må dere stenge døren og holde ham ute. Jeg hører alt lyden av kongens fottrinn bak ham.» Elisja bad til Herren: «La disse folkene rammes av blindhet!» Og Herren slo dem med blindhet på Elisjas bønn. Så da gikk Elisja ut til dem og sa: «Dette er ikke den rette veien og den rette byen. Følg meg, så skal jeg føre dere til den mannen dere leter etter.» Og han førte dem til Samaria. Da de kom dit, bad Elisja: «Herre, lukk nå opp øynene deres, så de kan se!» Herren åpnet deres øyne, og de så at de var midt i Samaria. Da Israels konge fikk øye på dem, sa han til Elisja: «Far, skal jeg bare hogge dem ned?» Men han svarte: «Nei, gjør ikke det! Du hogger da ikke engang ned dem som du tar til fange ved hjelp av ditt sverd og din bue. Sett fram for dem brød og vann, så de kan spise og drikke og siden gå tilbake til sin herre!» Kongen gjorde i stand et stort gjestebud for dem, og de spiste og drakk. Så lot han dem gå, og de vendte tilbake til sin herre og konge. Etter dette kom det ikke flere flokker av arameere og herjet i Israel. Jfr 2 Kong 6,18-23.

Ha ei god fredfull helg i Herrens nærhet!

«Jeg er Herren, alle skapningers Gud. Skulle noe være umulig for meg?» Jer 32, 27.