«Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden. Guds Ånd kjenner dere på dette: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.» 1 Joh 4,1-3. 

Ja, hva vil det si i det praktiske liv å ikke tro enhver ånd?  I løpet av en dag snakker en med mange mennesker, og alle har sine meninger om mye og mangt. Hva er forskjell på å tro ikke enhver ånd, eller ikke å tro ethvert ord! Vi vet jo at vi mennesker består av ånd, sjel og legeme.

Når vi snakker med mennesker er det munnen som brukes for å få ut ordene. Ordene kan da komme fra vår ånd, eller fra sjelen. Johannes sier vi skal prøve åndene om de er av Gud. Hvordan kan vi greie å skille mellom Guds Ånd og Antikristens ånd?

«Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud.» Hver ånd som ikke bekjenner Jesus, den er ikke av Gud, men den er Antikristens ånd. Judas brev forklarer dette slik i versene 18-20:

«I den siste tid skal det komme folk som spotter og følger sine egne ugudelige lyster.» Dette er de som skaper splittelse; de har sjel, men Ånden har de ikke. Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp på deres høyhellige tro og stadig be i Den Hellige Ånd.»

Satan bruker hvem han vil om han kommer til. Peter var en ivrig disippel til Jesus, men hva sa han til Jesus, da Jesus sa hva som stod foran han? Vi leser fra  Mark 8,32-33: «Da tok Peter ham til side og gav seg til å irettesette ham. Men Jesus snudde seg og så på disiplene og sa strengt til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du har ingen sans for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.»

Du ser at vi troende har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter i himmelrommet, jfr Ef 6,12.

Jakobs brev 3, vers 8-11 forteller oss at tungen makter ikke noe menneske å temme, skiftende og ond som den er, full av dødbringende gift. For med den lovpriser vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene som er skapt i Guds bilde; altså fra samme munn kommer det både lovprisning og forbannelse. «Slik må det ikke være, mine brødre!, sier Jakob, for det strømmer ikke friskt og bittert vann fra samme kilde ?Et ordtak vi bruker sier: Si meg hvem du omgås og jeg skal si deg hvem du er! Eller like barn leker best!

Det er viktig for de sanne troende å stå sammen i en tid som denne, for som dagens tekst sier: «tro ikke enhver ånd!»  

«Derfor må den som tror han står, passe seg så han ikke faller!» 1 Kor 10,12