Print
Category: Dagens drypp
Hits: 150

«Men Skriften har lagt alt under synden, for at de som tror på Jesus Kristus, ved sin tro kan få det som var lovt. Før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart.» Gal 3,22-23

Har du opplevet å bli innestengt i en heis? Den følelsen er ikke god, du er helt overgitt til deg selv. Du kommer ikke ut eller inn, du er fastlåst. Men omsider oppdager du en «nødknapp» på heisveggen, som kan brukes i slike tilfeller som dette. Trykker du på den, så går beskjed til vaktmesteren på huset, som kommer og setter deg fri for «heisefobien».

Slik var loven en vokter for oss helt fram til Kristus kom, da kunne vi erklæres rettferdige ved troen. Vi kom fri fra heisen, vi var ikke lenger innestengt. Nå når troen er kommet, er vi ikke lenger innestengt i heisen, under «vokteren». For nå er vi alle Guds barn i kraft av troen på Kristus Jesus.  Jesus er vaktmesteren som setter oss fri fra «heisen», dvs fra lovens forbannelse, da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: «Forbannet er enhver som henger på et tre." (vers 3)

Alle som er døpt til Kristus, har kledd seg i Kristus. Da er det ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne. For vi er alle én, i Kristus Jesus. Og hører vi til Kristus, så er vi faktisk av Abrahams ætt og dermed arvinger ifølge løftet Gud ga ham.

Vet du hva Jesus sier i Joh 4,22-24: «Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den tid kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Faderen ha. Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.»

Vi regner vårt land som et kristent land, da vi har det kristne fundamentet med i grunnloven. Men hva får en flyktning oppleve ved å komme til vårt land? I dag er ikke denne gruppen å anse som en «byrde» å få besøk av her i landet. Hvorfor er det blitt slik? Jo, mange mener de lever best der de kom fra om de fikk hjelp av oss til å bo der. En flyktning er normalt en som ikke kan få bo trygt i sitt hjemland, det være seg krig, forfølgelse for sin tro etc. Men dagens flyktninger er ofte de «sterkeste» av de som flykter unna krig etc, mens de som har minst ressurser blir sittende tilbake i flyktningsleir.

Som kristne mennesker skal vi være barmhjertige og ta om de menneskene som trenger vår hjelp i sin nød. Jesus fortalte lignelsen om den barmhjertige samaritanen som et eksempel på å vise sin neste barmhjertighet. Vi sier at vi kan ikke hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. En utstrakt hånd til de du møter på din vei, er en god begynnelse til å vise barmhjertighet. Men er det lettere sagt enn gjort?

«Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig.» Luk 6,36.