«Og nå har jeg sagt dere det før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.» Joh 14, 29

Dagens tekst er det Jesus som sier. «Jeg tror det ikke før jeg ser det!» er et uttrykk som vi bruker mange ganger om usannsynlige ting, som sies. Jeg kom til å tenke på profeten Amos ord i kap.3, vers 7, hvor han sier: «For Herren Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere profetene.», da jeg leste fra «Karmel-nytt» følgende:

«(01.10.2018): –På en av fjernsynets kveldsnyheter i Israel ble det nylig drøftet om hvem som er best egnet som ny forsvarssjef. Det ble sagt at den neste krigen er Gog-krigen, og det bør være en som er egnet til den krigen. Statsminister Benjamin Netanyahu sa ved et høve at Gog-krigen kommer til å bli den siste krigen, fortalte en hebraisktalende dame som ser kveldens nyhetssendinger.

Gog-saken er blitt aktuell fordi Russland har styrker ved Israels grense til Syria. Det er blant annet russerne som har bidratt, etter press fra Israel, til at Iran ikke kan være tett inn til grensen mot Syria. Russlands ambassadør Anatoly Viktorov sa i et intervju med Jerusalem Post at Iran har flyttet militsstyrker under iransk kontroll 80 til 100 kilometer fra grensen til Israel. Russlands militære nærvær i Syria har på mange måter gjort russiske militære styrker til Israels nabo. Både jødiske og kristne bibelgran skere har sagt at Russland er Gog. Denne Gog skal dras med kroker i kjeven til krig i Israels land. Profetien om Gog-krigen står skrevet i Esekiel 38 og 39. Bibelsk oppslagsbok forklarer dette slik:

Akkurat nå er det den første Gog-krigen som drøftes på grunn av Russlands nærvær i Syria. Forkynner Amir Tsarfati i «Behold Israel» er en messiansk jøde som stadig tar opp saken. Han mener etter det KARMEL forstår, at profetien i Salme 83 om de som rådslår for å utslette Israels folk, gjelder tiden før opprettelsen av staten Israel. Han hevder at nå ligger Israels trygt, som profetien sier. Han har gjort seg til talsmann for at opprykkelsen kan komme når som helst, og så er det Gog-krigen som forestår med Russland og sine allierte, med blant annet Iran og Tyrkia, som kommer for å ta hærfang. Dette er den første Gog-krigen.»

Jeg skrev om fikentreet, at det er staten Israel, som nå er blitt 70 år. Mange troende mennesker venter på at noe må skje i Israel, derfor er det en spennende tid vi lever i. Så kan den troende selv granske skriftene slik det står i Ap.gj. 17, 11:

«Jødene der hadde et edlere sinnelag enn de i Tessalonika, og de tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte.»

Har vi olje på våre lamper og full reservekanne med olje, så skulle vi være klar til å møte vår brudgom, Jesus, som sier i Joh 14,1-4:

«La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere.  Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.»

Jesus sier at han er veien, sannheten og livet.  Ha ei god høsthelg med bønn for Israel og Norden!