«Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. Det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som er ved makten, er innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot Guds ordning, og de som gjør det, skal få sin dom.» Rom 13,1-2

Gjelder dagens tekst i land som styres av diktatorer? Skal en bare nikke og bukke å finne seg i alle ting? Hva om skattepengene våre brukes til noe som vi så absolutt er imot; for eksempel å bidra til at drap på ufødte barn blir utført på sykehusene eller til å støtte organisasjoner som arbeider for rettigheter som er imot Guds ord? Jesus sa til fariseerne: "Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er." Disse ordene var rettet til fariseerne på Jesu tid, men de gjelder også for oss kristne i dag.

Guds ord oppfordrer ikke vi kristne til å gjøre opprør mot styresmaktene. Tvert imot vil Gud at vi kristne skal føre en god vandel her på jorden, for Jesus sier i Bergprekenen at vi kristne skal være "jordens salt" og "verdens lys". Vi skal la vårt lys skinne for menneskene, "så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres Far i himmelen" (Matt 5,14-16). Når de som ikke tror på Gud ser hvordan vi kristne lever, at vi gjør vår plikt i samfunnet og betaler skatter og avgifter som alle de andre i landet, vil vi kristne få et godt rykte på oss.

Men det fins en grense for vår lydighet. Om for eksempel den norske staten skulle kreve av oss, at vi ikke lenger får lov å forkynne det kristne budskapet, da nekter vi å adlyde myndighetene. For Jesus befaling i evangeliet sier vi skal forkynne evangeliet for alle mennesker.

Som kristne mennesker synes dette med å adlyde øvrigheten å være et vanskelig spørsmål. Hvordan kan Gud forvente av oss at vi skal adlyde en gudløs myndighet? Vi kristne i Norge i dag liker ikke alt det vårt storting steller i stand. Stortingsflertallet vedtok en ugudelig ekteskapslov som likestiller homofilt samliv med ekteskapet mellom en mann og en kvinne. Men om vi er uenige i det regjeringen vår gjør, så gir ikke det oss lov til å bryte alle de andre lovene. Vi vil adlyde landets øvrighet så lenge den ikke krever av oss at vi skal gjøre noe som går imot Guds ord.

Men Gud lar seg ikke spotte, så vi må be om Guds beskyttelse over vårt land og be om tilgivelse for våre synder mot hans ord.

«Gang på gang sendte jeg alle mine tjenere profetene til dere og sa: «Dere må alle vende om fra deres onde ferd og forbedre deres gjerninger. Hold dere ikke til andre guder og dyrk dem ikke! Så skal dere få bo i det landet jeg gav dere og fedrene deres.» Men dere vendte ikke øret til og ville ikke høre på meg.» Jer 35,15