«For Herren Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere profetene.» Amos 3,7

Vi lever i profetiske tider, sier vi kristne om vår tid. Hvordan kan vi si det da? Svaret er Bibelens ord tilsier det. Ting som skriften omtaler blir mer og mer oppfylt. Jesus sa jo flere ganger hva som skulle komme i endens tid. Vi kan se hva han sa om fikentreet, som representerer Israel:

«Han fortalte dem en lignelse: Se på fikentreet og alle de andre trærne! Når dere ser at de springer ut, forstår dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser at dette skjer, vite at Guds rike er nær. Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.» Luk 21,29-33.

Når fikentreet er et bilde på Israel, da skjønner vi at løftet om Israels framtid oppfylles i våre dager.  I 1947godkjente FN delingen av Palestinamandatet i to stater: En jødisk og en arabisk. Men den arabiske ligaen avslo planen, men den 14. mai 1948 erklærte Israel sin selvstendighet. Siden da har mange lands regjeringer vært nødt til å erkjenne Israels rett til å eksistere som en suveren, demokratisk nasjon i Midtøsten.  Jerusalem er Israel sin hovedstad, selv om verden ikke har godtatt hovedstaden, så har flere i dette året flyttet sine ambassader til byen, deriblant USA.

Jesus kommer snart og Jesus vil komme for å hente en brud som har gjort seg klar til å møte brudgommen!

Vi husker fortellingen om de ti brudepikene som ventet på brudgommen, der ute på marken. De visste ikke når han kom, men de visste at han var ventende når som helst, derfor måtte de holde seg våkne for å ta imot ham.  Men brudgommen kom for hente sin brud, sin menighet, og som skikken var i Israel så ble brudepikene sendt ut fra brudens bosted for å møte brudgommen. Brudgommen gikk så og hentet sin brud, som ventet på sin brudgom. De dro så hjem til brudgommens hjem.

Jesus delte de ti brudepikene inn i to grupper: de kloke – som jeg tror representerer de trofaste gjenfødte kristne, og de uforstandige som hører til de frafalne kristne, som bruker navnet til Kristus, men som ikke tror på Ordet.

«Skriv til engelen for menigheten i Sardes: Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner: Jeg vet om dine gjerninger. I navnet er du levende, men du er død. Våkn opp, og styrk den rest som er igjen, før den dør! For jeg har funnet at dine gjerninger ikke holder mål i min Guds øyne. Husk hvordan du tok imot og hørte! Hold derfor fast, og vend om! Men hvis du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over deg.» Åp 3,1-3.