«I ham er også dere kommet til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham er dere blitt merket med et segl, Den Hellige Ånd som var lovt, og som er pantet på vår arv, inntil forløsningen kommer for Guds folk, til pris og ære for hans herlighet.» Ef 1,13-14.

Paulus var alltid flink til å oppmuntre menighetene han hadde omsorg for. Brevet til efeserne er ikke unntak, han skriver:

«Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen. I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt.» vers 3-4.

Vi som hører Jesus til skal være til pris og ære for hans herlighet, da vi alt nå har satt vårt håp til Jesus Kristus. I ham kom vi til tro da vi hørte sannhetens ord, evangeliet om vår frelse. Vi ble merket med et segl da vi kom til tro på Jesus, det er Den Hellige Ånd, som er pantet på arven vår, inntil forløsningsdag som vil komme over oss troende, til pris og ære for hans herlighet.

Har du sett på dagens sauer til bonden, de er merket i ørene med en merkelapp.  Merkelappen inneholder dyrets data, som lett kan leses av på en datamaskin. Men fortsatt gjelder Bibelens ord om at hyrden kjenner sine sauer og at de lyder hyrdens røst.

Som vi ser utfra dagens tekst, så har vi troende fått et segl på oss, Den Hellige Ånd. Vi tilhører Jesus, Guds sønn, som gir oss adgang inn til Faderen i himmelen. Dette seglet beholder vi hele livet om vi ikke selv velger å gå bort fra troen på Jesus Kristus.  Så det var ikke rart at Peter og Johannes dro til Samaria med det samme de hørte at mennesker var kommet til troen på Jesus, vi leser Agj 8, 14-17:

 «Apostlene i Jerusalem fikk nå høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord, og de sendte Peter og Johannes dit ned. De kom ned og bad for dem at de skulle få Den Hellige Ånd. For Ånden var ennå ikke kommet over dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn. Nå la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd.»

Kjennetegnet for at de hadde mottatt Den Hellige Ånds gave var at de talte og priset Herren i tunger.

«Mens Peter fremdeles talte, kom Den Hellige Ånd over alle som hørte Ordet. De troende jøder som var kommet dit sammen med Peter, var forferdet over at Den Hellige Ånds gave ble utøst også over hedningene. For de hørte dem tale i tunger og prise Gud. Da sa Peter: «Disse har fått Den Hellige Ånd like så vel som vi. Kan noen da nekte dem vannet og hindre at de blir døpt?» Agj 10,44-47

I endens tid skal det oppstå en Antikrist, en som står imot Jesus Kristus. Han vil også merke sine tilhengere med et tall, som kalles dyrets merke, det er tallet 666. Men det tallet kommer du ikke til å få ved å høre evangeliet om Jesus, nei, det tallet er du nødt til å merkes med i din panne eller i din høyre hånd, om du skal få kjøpe varer eller selge varer.  Da skjønner du at det handler om liv eller død. (Åp 13)

«Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter.»2 Kor 1,22.