«Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.» Fil 4,7

Noen ganger kan du møte på mennesker som hilser på deg med ordene «Guds fred»! Hva innebærer en slik hilsen? Jo, de menneskene ønsker deg Guds fred! Hva det er sier dagens ord oss, det er en fred som overgår all vår forstand, og har vi den så vil den bevare våre hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Jesus underviste sine disipler en gang, før han sendte dem ut med evangeliet, med følgende ord:

«Men når dere kommer inn i et hus, skal dere si: «Fred være med dette hjem!» Om han som bor der, vil ta imot fred, skal freden dere kommer med, hvile over ham. Hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv. Bli boende der i huset, og spis og drikk det de byr dere! For en arbeider er sin lønn verd. Flytt ikke fra hus til hus! Når dere kommer inn i en by og de tar imot dere, så spis det de setter fram for dere, helbred de syke som er der, og si: «Guds rike er kommet nær til dere.» Luk 10,5-9

Når jeg har Guds fred i mitt hjerte, da er det lett å gå gjennom dagen med glede i Herren, for gleden i Herren er vår styrke. Møter en så på mennesker som er nedtrykket i bekymringer, problemer etc, så hvordan skal en takle deres mange klager? Først lytter en til menneskene med det de har å si, men så begynner anklagene mot andre å hagle mot en, og da gjelder det å sette tingene på plass.

Er de troende kristne mennesker, gjerne døpt i Ånden, og de snakker ondt på sine «søsken i Herren», da melder det seg en advarsel fra skriften:

«For dersom dere tilgir mennesker den urett de gjør mot dere, skal også den Far dere har i himmelen, tilgi dere. Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke han tilgi det dere har forbrutt.» Matt 6,14-15.

Som en lyttende kristen kvinne sa det, etter å ha hørt på en «søsters» anklage mot noen andre i menigheten:

«Jeg er ingen søppelbøtte! Alt det du har sagt til meg nå, er søppel!»

Er jeg eller du en som er med på å kaste søppel på andre? Da er det bare en vei å gå for å komme til himmelen, det er å gi mine anklager. Da vil Far i himmelen også tilgi oss. Noe å tenke alvorlig på i våre dager, da anklagene hagler mot de som står på Guds ord.

«Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær! Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!»  Vers 4-6.

God helg!