«Han svarte: «Enhver plante som ikke er plantet av min himmelske Far, skal bli revet opp med rot. Bry dere ikke om dem! De er blinde veiledere for blinde; og når en blind leder en blind, faller begge i grøften.» Matt 15,13-14

Skikk og bruk er noe vi er opplært med fra barnsben av. Vi vasket alltid hendene før vi satte oss til bords hjemme, men av og til var vi så sultne at vi glemte det «budet». Men å lese for maten var også en vane, som falt naturlig for en som trodde på Jesus. Hjemmet vårt var ikke så kristent at vi ba bordbønnen, for vi barna var sultne og da var det å tilfredsstille magen vår første prioritet.

Bakgrunnen for dagens tekst er budet om å vaske hendene før de spiste maten, slik som alle jødene gjorde etter fedrenes skikk og bruk. Men disiplene til Jesus vasket ikke sine hender før de spiste og da kom noen fariseere og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og spurte han om hvorfor disiplene hans brøt forskriftene som de hadde overtatt fra de gamle? «De vasker ikke hendene før de spiser.» sa de til han, men han sa:

«Hvorfor bryter dere Guds bud av hensyn til de forskrifter dere har overtatt? For Gud sa: Du skal hedre far og mor, og: Den som bruker onde ord mot far eller mor, skal dø. Men dere lærer: Den som sier til sin far eller mor: Det du skulle hatt av meg til hjelp, skal være en gave til templet – han trenger ikke å hedre sin far eller mor. Altså har dere satt Guds ord ut av kraft av hensyn til de reglene dere har overtatt. Dere hyklere!...» vers 3-6.

Å falle i en veigrøft er ikke særlig behagelig for noen av oss, men som kristne har vi faktisk to grøfter å falle i. En på hver side av veien. Den ene grøften kalles «lovløsheten» og den på den andre siden kalles for «loviskheten».  Begge grøftene fører til fall av Veien, som er Jesus. Flere og flere kristne forsamlinger forkynner et nådes evangelium, et evangelium som gir frihet til alle ting, for nåden dekker alt. Gud er kjærlighet og da ser han «mellom fingrene» med sin nåde, slik at vi ender til slutt i himmelen hos Jesus.

Lovens evangelium holder seg fast til Mose-loven, bud på bud, litt her og litt der etter som det passer. Heller ikke dette evangelium fører til himmelen, til Jesus. For lovens krav er det ikke noe menneske som kan tilfredsstille, bare mennesket Jesus, Guds sønn. Han opphevet ikke loven, men oppfylte den, slik at vi mennesker kunne få frelsen uforskyldt, kun av hans nåde imot oss. Denne nåden kan en få ved å bli født på ny, med å ta imot Jesus i våre hjerter og gå sammen med Ham på veien videre i livet.

«Men det som går ut av munnen, kommer fra menneskets hjerte, og det gjør mennesket urent. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. Slikt er det som gjør mennesket urent. Men å spise med uvaskede hender gjør ikke et menneske urent.» vers 18-20.