«Tenk på din skaper i ungdommens år, før de onde dagene kommer, før det lir mot de år da du må si: «Jeg har ingen glede av dem,» Forkynneren 12,1

En forsker som bodde i Perth i Australia hadde bare ett ønske til 104-års dagen; å få lov til å dø. Denne mannen var kommet dit dagens tekst oppsummerer:

«Jeg har ingen glede av dem».

104-åringen var ikke dødssyk, han ønsket bare ikke å leve lenger. Han uttalte til pressen før han fikk ønske sitt oppfylt: «Jeg er ikke lykkelig og jeg vil dø. Det er egentlig ikke noe trist. Det som er trist, er hvis man blir hindret. Jeg mener at en gammel mann som meg burde ha fulle borgerrettigheter som inkluderer retten til å dø.»

Judas forrådte Jesus, slik at Jesus ble overlatt i hendene til Rådet i Jerusalem, der fariseerne, skriftlærde, yppersteprestene satt. Senere angret han på det han hadde gjort, gikk tilbake med «blodpengene» til giverne, men de tok ikke imot dem.

«For de pengene han fikk som lønn for ugjerningen sin, kjøpte han en åker. Men han falt hodestups og revnet, og alle innvollene hans veltet ut.» Agj 1,18.

Jesus kom til vår jord. Han var og er Guds sønn, Messias. Hans Far ga han et oppdrag på jorden, han skulle forkynne et gledesbudskap for hele jorden.

«I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.» Luk 2,11

Jesus fikk virke i Israel med sitt gledesbudskap i ca 3,5 år, da ble han hengt på et kors som stod på en plass som kalles Golgata.  Etter flere timer hengende på korset, ropte han ut: «Det er fullbrakt!»  Så bøyde han hodet og oppgav sin ånd.

Resultatet av Jesu død og oppstandelse ble vår redning for tid og evighet. Jesus vil at gleden i Herren skal være vår styrke gjennom motgang og medgang.

Leste en prestekommentar til dagens tekst:

«Forkynneren taler om livstråden. Det er et talende bilde. Livstråden er som en sølvsnor over hjulet som er hengt opp over brønnen. Livstråden brister og brønnhjulet brekker og krukken blir knust. Jeg kan verken hente eller holde på livets kraft lenger.»

1 Johannes brev kap 5, lyder versene 11-13:

 «Og dette er vitnesbyrdet: Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. Den som har Sønnen, eier livet, men den som ikke har Guds Sønn, eier ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.»