«Paulus, Jesu Kristi tjener, som er kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium, hilser de kristne i Roma. Dette evangelium har Gud på forhånd gitt løfte om gjennom sine profeter i hellige skrifter, evangeliet om hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som menneske kommet av Davids ætt, ved hellighets Ånd innsatt som Guds mektige Sønn da han stod opp fra de døde.» Rom 1,1-4.

Av Jesus Kristus fikk Paulus nåde og apostelembete, for at han til alle folkeslag skulle føre mennesker til lydighet og tro, til ære for Jesus navn. Blant dem er også de kristne i Rom, som er kalt til å høre Jesus Kristus til.  Paulus vil at de skal vite, at han ofte har satt seg fore å komme til brødrene i Rom, men han er blitt hindret helt til nå.  For han ville også gjerne høste frukt av sitt arbeid, likesom blant de andre folkeslag. For han står i gjeld både til grekere og andre folkeslag, til lærd og ulærd.Derfor er det han ønsker å forkynne evangeliet også for dem i Roma.
   

Evangeliet, Guds kraft til frelse.
For en som hører Jesus til skammer seg ikke over evangeliet. Det er jo en Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så greker, inkl. oss som lever i dag.  For i evangeliet åpenbares Guds rettferdighet, av tro og til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro. (Jfr. Hab 2,4)

Paulus minner oss i Romerbrevet om at Guds vredesdom åpenbarer seg fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett.For det vi kan vite om Gud, ligger åpent for oss alle; Gud selv har åpenbart det.  Resultatet fordi de ikke æret Skaperen gjorde sitt til at Gud overgav dem til vanærende lidenskaper. Kvinnene gav seg hen til unaturlig kjønnsliv istedenfor det naturlige.På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brente i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for at de var kommet slik på avveier. Fordi de ikke brydde seg om å ha kunnskap om Gud, overgav Gud dem til deres egen sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg.

«De vet at Guds lov sier at de som gjør slikt, fortjener å dø. Men ikke bare gjør de dette selv; de roser også andre som gjør det,» sier Paulus i samme brev som dagens tekst.» (vers 32)

Hvilke paralleller finner vi til Paulus ord for oss som lever i dag på denne jord i Bibelen?  2 Peters brev viser til tidligere hendelser og sier i kap.2, vers 6-8:

«Byene Sodoma og Gomorra dømte han til ødeleggelse og la dem i aske; han gjorde dem til et avskrekkende eksempel for dem som senere ville leve et ugudelig liv.  Men han reddet den uskyldige Lot, som led under det umoralske liv de hemningsløse menneskene førte der.  Ja, denne rettskafne mannen som bodde midt iblant dem, pintes dag etter dag helt inn i sin rettferdige sjel når han så og hørte alt det onde de gjorde.»