«Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?» Luk 18,8.

Troen på jorden? Hvilke tro er det Jesus mener i sitt spørsmål? Selvsagt troen på Ham som Messias og frelser. Dette spørsmålet stilte Jesus for 2000 år siden til sine disipler, hva med samme spørsmål til hans disipler i dag?

Du ser deg kanskje omkring i din tankeverden og finner ut at det er millioner på millioner som holder fast på troen på Jesus.  Fra den tredje verden, som vi sier, hører en om skarer som kommer til tro på Jesus. Men hva med oss i Vesten, som fikk oppleve kristendommen tidligere enn u-landa? Er vi i framgang i troen? Vi kan starte med oss selv.

Det Nye Testamentet har 10 forskjellige ord, som alle er oversatt med TRO. Og det ordet som er brukt i Lukas 18, vers 8 er «Nomizò» og betyr - anse som skikk og bruk- (sed - skikk). Ordet peker på om den kristne troen finnes lenger blant folk som sed, dvs som skikk og bruk og at de kristne moralnormer finnes blant folk i verden. Betydningen av ordet TRO i denne sammenheng gir oss nordmenn ikke gode resultater. Vi har stadig avkristnet landet vårt i lovverket og folket har mist sin kristne moral i sitt levesett, men vi vil proklamere fortsatt: «Norge er et kristent land og det skal det være og u-lover skal opphøre.»

Nylig var en fra Argentina på besøk i Bergen i en forsamling, der han hadde et budskap fra Herren, hvor han bl.a. sa:

«Det vil bli vekkelse, og bønnebarna vil bli frelst, og vi må vende oss til Gud med hele vårt hjerte og omvende oss fra våre synder, fordi Jesus, Messias kommer snart tilbake, og han vil ikke at noen skal gå fortapt!»

Hebreerbrevet 10, vers 39 bekrefter:

«Men vi er ikke av dem som trekker seg tilbake og går fortapt; vi er av dem som tror og berger vår sjel.»

Her betyr ordet - tro, tillit, troskap, overbevisning. Og dette folket som eier denne troen i sitt hjerte vil Jesus kjennes ved når han kommer og henter sin brud.

«Men midt på natten lød der et rop: Se, brudgommen kommer! gå ham i møte!» Matt 25,6

«Men vi er ikke av dem som trekker seg tilbake og går fortapt; vi er av dem som tror og berger vår sjel.»

Her betyr ordet - tro, tillit, troskap, overbevisning. Og dette folket som eier denne troen i sitt hjerte vil Jesus kjennes ved når han kommer og henter sin brud.

«Men midt på natten lød der et rop: Se, brudgommen kommer! gå ham i møte!» Matt 25,6