«Og han sa til mennesket: Å frykte Herren, det er visdom, å holde seg fra ondskap, det er forstand.» Job 28,28

Bakgrunnen for Jobs sitat samstemmer med Salme 111, hvor salmisten gir en hyllest til Herren, skaperen av alle ting. Han åpner salmen med et Halleluja! Som betyr Gud er god. Derfor vil han takke Herren av hele sitt hjerte i de oppriktiges råd og menighet.
Store er Herrens gjerninger, de er gransket av alle som gleder seg over dem.

Salmisten fastslår videre at høyt og herlig er hans verk, og hans rettferd varer til evig tid. Herren har skapt et minne om sine under,
barmhjertig og nådig er han. Han gir mat til dem som frykter ham, og kommer sin pakt i hu til evig tid.
Han lot sitt folk få kjenne hans mektige gjerninger, da han gav dem det landet som andre folk eide. For Herren gjør med sitt som han vil.

Det Herren gjør, er både sant og rett; uansett hva verden sier om Ham, så er alle hans påbud pålitelige. Hans Ord står ved lag for evig og
alltid, for de er gitt i troskap og med rettvishet. Herren har sendt sitt folk forløsning og fastsatt sin pakt for evig. Derfor er hans navn hellig og fryktinngytende.  Salmisten avslutter salmen som samstemmer med dagens ord:

«Å frykte Herren er opphav til visdom; alle som lever etter den, har god forstand. Herren skal prises til evig tid.» Salme 111,10.

 Frykt for Herren er opphav til kunnskap, men dårer ringeakter visdom og tukt.  Derfor er det viktig at vi ikke glemmer det vi har lært om Herren vår Gud! Kong Salomo var en klok mann som har skrevet mange kloke ord og formaninger til oss mennesker. I sine ordspråk begynner han fra vers 8-10 med følgende:

«Hør på din fars formaning, min sønn, og glem ikke det du har lært av din mor! For det er en fager krans om ditt hode, et kjede som pryder din hals. Følg ikke syndere, min sønn, når de lokker deg,»

Følger vi Guds ord i vår livsvandring her på jord, så vil også vi få erfare at følgende livgivende ord er sanne:

«Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.» Ordsp 4,23