«Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.» Sal 37,5 (N11BM)

Vi er kommet til årets ferie i «dryppene», da de fleste av oss er ute og nyter det p.t. fine været.  Men ferie i fra Herrens nærhet det tar ingen av oss, Jesus trenger vi mer og mer i disse sommermånedene. Mange tilbringer ferien til samlinger i kristne sommerleirer, der får de påfyll i sitt trosliv med å møte fellesskapet i Herren.

Å legge sin vei i Herrens hånd betyr å stole på ham og da vil han gripe inn i rette tid. Mange ganger så synes det som Jesus ikke hører våre bønner, men det gjør han og resultatet ser vi kommer. I går bad jeg om regn over min nylagte plen og da vet jeg at svaret er underveis. Om det dryger, så vil det komme, for komme skal det etter Guds ord.

Abraham fikk et løfte av Gud at han skulle få en sønn med hustruen Sara, som skulle ble et stort og mektig folk. Tallrike som himmelens stjerner. Men årene gikk og Sara fikk ingen barn før hun kom nærmere 90 år. I en slik alder er det ingen normale kvinner som føder barn på naturlig måte, men det gjorde Sara for Gud hadde lovet det.

Vitenskapen prøver i dag nye veier innen den medisinske verden for å skape mennesker, de er kommet langt, men de mangler «livets ånd». Robot er vår «slave» for oss mennesker i dag, de jobber og utfører ting som vi mennesker har programmert dem til å utføre. Men menneskene gir seg ikke før de er kommet så langt at de kan lage «mennesker» i sin viten, men de vil bli uten ånd, for de barna blir ikke skapt i Guds bilde. Når den dagen kommer så vil Gud i himmelen reise seg og si : Nå er det nok!

Da vil Herren skape en ny himmel og en ny jord og mens vi venter på Herrens komme må vi legge vår vei i Herrens hånd og stole på ham. For komme skal det, det har han sagt.

God sommerferie i Herrens tjeneste!

«Innhøstingen er forbi, sommeren er til ende, men vi er ikke frelst.» Jer 8, 20