«Derfor, den som mener seg å stå, han se til at han ikke faller!» 1 Kor 10,12.

Noen ganger må en spørre enkelte personer : Er du helt sikker? Det kan være en påstand som vedkommende har kommet med, hvor du står spørrende om innholdet. Paulus var en erfaren mann både på det praktiske og det åndelige, derfor kom han ofte utfor stridsspørsmål innen de forskjellige menigheter. Foran «dagens drypp» tar han for seg israelittenes historie med utgangen av Egypt, vandring med Herren i ørkenen etc, han vil minne korinterne om at de må se til sin daglige vandring med Herren.

Paulus tar for seg ting som synes så opplagte , at en kan ikke gå feil i vandringen med Gud. Men allikevel må han minne korinterne på at de må vende seg bort fra avgudsdyrkelsen! Han taler til de som til forstandige mennesker. Han ber dem dømme selv om det han sier til dem! Så spør han dem : «Velsignelsens beger som vi velsigner, er det ikke samfunn med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? Fordi det er ett brød, er vi ett legeme enda vi er mange. For vi har alle del i det ene brødet.»

Men det som hedningene ofrer, sier Paulus til korinterne, det ofrer de til de onde åndene og ikke til Gud. Men han vil ikke at de skal komme i samfunn med onde ånder. For de kan ikke drikke av Herrens beger og onde ånders beger. For de kan ikke ha del i Herrens bord og i onde ånders bord. Eller hvem tør vi egge Herren til nidkjærhet? «Vi er vel ikke sterkere enn han?» spør Paulus. Derfor var det så viktig for Paulus å minne dem på ordene i dagens drypp : «Derfor, den som mener seg å stå, han se til at han ikke faller

Etter en endt arbeidsdag som gikk ut på å støype en støttemur ved boligen, måtte jeg smile og takke meg selv for en god og vellykket arbeidsdag. Men like før jeg skulle tre av for dagen, måtte jeg beundre verket en gang til. Hva oppdaget jeg da? Jo, forskalingen holdt på å gi etter, slik at muren holdt på å bli som det skjeve tårnet i Pisa.

Jeg som trodde arbeidet var perfekt gjort, nå hold det på å bli en fiasko. Heldigvis så var ikke støypen størknet enda, så jeg fikk tak i avstivingsmateriell og ga meg ikke før den var i lodd. Ordene tonet i meg ; «du mente jobben var god, at muren stod, men da så du at det var like før den falt.»

«Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus.» Kol 2,8

God helg!