«Da sa Herren til meg: Si ikke: Jeg er ung! Du skal gå til alle dem jeg sender deg til, og alt det jeg befaler deg, skal du tale.» Jerm 1,7

Jeremia lærte tidlig å høre Herrens røst i sitt hjerte. Du husker kanskje hvordan Samuel lærte å kjenne Herrens røst?  Han kom til Herrens hus fra tidlig barndom og tjente Herren hver dag hvor Eli var presten. Herren ropte flere ganger : «Samuel!» Og Samuel sto opp og gikk til Eli og sa: «Her er jeg, du ropte jo på meg.» Men han sa:  «Jeg ropte ikke, sønnen min. Gå og legg deg igjen!» (1 Sam 3,6)

Da ropte Herren tredje gang: "Samuel!" Og han sto opp og gikk til Eli og sa: "Her er jeg, du ropte jo på meg." Da skjønte Eli at det var Herren som ropte på gutten. Og Eli sa til Samuel: «Gå og legg deg. Og blir det ropt på deg, så skal du si: Tal, Herre, din tjener hører!»

- Og Samuel gikk og la seg på plassen sin.

Da kom Herren og stilte seg der og ropte nå som før: «Samuel, Samuel!» Og Samuel sa: «Tal, din tjener hører!»

Fra den dagen lærte Samuel å kjenne Herrens røst fra menneskenes røst.

Herrens ord kom til Jeremia og det lød så:

«Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folkene.»

Men Jeremia sa til Herren at han forstod seg ikke på å tale, for han var ung. Men da sa Herren til ham: «Si ikke: Jeg er ung! Du skal gå til alle dem jeg sender deg til, og alt det jeg befaler deg, skal du tale. Frykt ikke for dem, for jeg er med deg og vil redde deg, sier Herren.»

Mange unge menn og kvinner ønsker å være en Herrens tjener som bringer evangeliet ut til mennesker i dag. De er glødende og full av liv.

Menighetene roser disse unge som samler ungdommer til møtene deres, men dessverre så kan iveren etter å være i «fronten» blant de unge lett føre til en egoistisk holdning. Å være en Herrens tjener krever «balanse» i troslivet og hverdagslivet.

Paulus jobbet som teltmaker, samtidig som han forkynte Guds ord for folket. Det er viktig at en Herrens tjener lærer seg å ikke bli en byrde for sine omgivelser, men lærer å være en gjernings gjører også.

«Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning.» Jak 1,25