«Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hu til løgn og ikke sverger falskt. Han får velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud». Sal 24,4-5. 

«Dra ikke i fremmed åk med vantro!» skriver Paulus i 2 Kor 6.14. Hva skiller en troende fra en vantroende? Et ordtak sier : «Han blir ikke ren, den som slåss med en feier». Feieren skiller seg ut med sin jobb, for han soter til hele kleskroppen inkl. ansikt og hender. Slår du lag med feieren, så blir heller ikke du lenger ren.

Paulus sier videre «For hvilket fellesskap har rettferdighet med lovløshet?» eller «hvilket samfunn har lyset med mørket?» 

I dagens samfunn hører vi ofte ordet «fellesskapet», spesielt innen de politiske fora. Hver og en må bidra til fellesskapet, sier politikerne, og ilegger folket skatter og avgifter lokalt og nasjonalt. Men de samme politikerne lager lover som fører til moralsk urettferdighet, som igjen fører til lovløshet.  Mørkets gjerninger slipper ikke lysets gjerninger til. For hva skjer når gjerninger som er gjort i mørket kommer fram i lyset? Da avsløres det hvilke ugjerninger som er begått i mørket.

Hvilken samklang finner du mellom Jesus Kristus og Satan. Svaret er: Ingen. Eller hvilken delaktighet/fellesskap har en troende med en ikketroende? Svaret er : Intet.  For Jesus sier i Matt 12,30 : «Den som ikke er med meg, er mot meg, den som ikke samler med meg, han sprer.»

Tiden vi lever i er ikke lett for en kristen som ikke har  tatt et klart standpunkt i sin personlige tro, men som over en tid har tillatt seg å gjøre ting som Bibelen klart sier er synd. Samfunnets dobbel moral  gjør seg mer og mer gjeldende og der de bibelske skillelinjer blir mer og mer uklare og til slutt er de helt borte. Samboerskap var et ukjent «skap» for 50 år. Samboerskap er ugift samliv i ekteskapslignende former mellom to myndige personer. Det er i dag ingen generell definisjon i det norske lovverket av hva en «samboer» er, men for arv/uskifte er dette nå definert i arveloven § 28a på følgende måte: «Med sambuarskap i lova her reknar ein at to personar over 18 år, som korkje er gift, registrert partner eller sambuar med andre, lever saman i eit ekteskapsliknande forhold.»  

Så staten bryr seg ikke om hvordan du og jeg lever om du holder deg til lover og regler ellers. Men som kristen er ekteskapet innstiftet av Gud mellom mann og kvinne, og Jesus påpeker i Matt 5,28, når en begår hor: «Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.»

Moralen i vårt samfunn er ikke så oppløftende, du har ikke frihet lenger å arbeide i et yrke som går på din samvittighet. Abortloven går foran legens/sykepleierens samvittighet til å nekte å være med på å ta abort. En lege sa på et temamøte i UTI (2013) , hvor tema var: Kan leger nekte å utføre abort?: «Det har blitt tydeligere og tydeligere at det er pasientens valg som er det viktigste. Min samvittighet og moral kan ikke stå over kvinnens valg. Jeg har aldri vært "aborttilhenger", men jeg er tilhenger av abortloven .»

«Men vær du edru i alle ting. Lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste. «2 Tim 4,5