«Dette er et troverdig ord: Om noen vil ha et tilsynsembete, så er det en verdifull gjerning han ønsker seg. Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, én kvinnes mann, nøktern, besindig, høvisk, gjestfri, dyktig til å lære andre, ikke drikkfeldig eller voldsom, men overbærende, ikke kranglevoren eller pengekjær. Han skal kunne lede sitt eget hus på en god måte, så hans barn viser lydighet og respekt. Dersom han ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet? Han må ikke være nyomvendt, for da kan han bli innbilsk og komme under samme dom som djevelen.  Han må ha godt ord på seg blant de utenforstående, så han ikke utsettes for spott og faller i djevelens snare.» 1 Tim 3,1-7.

Når en leser Paulus sine ord til sin medarbeider , så tenker jeg : Er dette skriftordet av Paulus utgått på dato, enda det står at hele den hellige skrift er innåndet av Gud? (2 Tim 3,16)  

Tilsynsmann setter jeg likhetstegn med hyrde, pastor i en menighet. Så da kommer spørsmålet mitt : Hva da med kvinnelige pastorer/ hyrder etter Paulus formaning:

«Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, én kvinnes mann…..-..Han skal kunne lede sitt eget hus på en god måte, så hans barn viser lydighet og respekt…- …Han må ha godt ord på seg blant de utenforstående».

Jeg er kommet til den konklusjonen , at de som i dag er innsatt som pastorer/prester etter Paulus «oppskrift» må være Gudgitte personer, for sannelig kan ikke jeg med mine sanser finne mange slike pastorer/prester i dagens samfunn. Men intet er umulig for Gud om en er villig til å gå den veien han kaller oss, det være menn eller kvinner, men husk det må være sanksjon i Guds ord. Når vi vet at Jesus er i dag og i går , ja til evig tid den samme, så da står Ordet fast, for Jesus er Ordet også i Bibelen som vi har i dag.

«Etter den Guds nåde som er gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre på den. Men enhver se til hvordan han bygger videre.» 1 Kor 3,10.