«For se, i de dager på den tid da jeg vender lagnaden for Juda og Jerusalem, da vil jeg samle alle folkeslag og føre dem ned i Josjafats dal.
Der vil jeg holde rettergang med dem om Israel, mitt folk og min eiendom, som de spredte blant folkene. De delte mitt land» Joel 3,6-7.

 

«Løgnen er som en pil som hemmelig er skutt ut. Men Gud vender pilen så den rammer bueskytteren selv.» Dette sitatet kommer  fra von Goethe.

«Fortelles løgnen ofte nok, blir den en sannhet». Disse ordene ble ytret av revolusjonær og politikeren Vladimir Lenin og ble gjentatt under siste krig av Paul Joseph Goebbels som var propagandaminister i Tyskland som Hitlers minister. Han har blitt tillagt sitatet om at «hvis en løgn blir gjentatt ofte nok, så blir den til slutt en sannhet.»

I Sak 12,3 leser vi : «Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkeslagene rundt omkring. Når Jerusalem blir beleiret, skal det også gå ut over Juda. En skål med vin som gjør folk omtumlet, Det skal skje på den dagen at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det.»

Jeg husker da jeg leste disse ord før, så tenkte jeg : Ikke Norge vil samle seg mot Israel og Jerusalem. Nei, dette var i 60 åra og Israel hadde mange venner i Stortinget. Men her står faktisk alle hedningefolk, da er Norge også inkludert.

Men da Norge begynte med «fredsarbeidet» i Oslo-avtalen fra august 1993, der verden mente de hadde et gjennombrudd i forhandlingene mellom PLO og Israel. Fra da av begynte jeg å ane at Norge også ville være ansvarlige for å gå imot Jerusalem en dag. Fredsmeklerne mente avtalen var betydningsfull fordi PLO og Israel da anerkjente hverandre som forhandlingspartnere og innledet en prosess mot en endelig fredsavtale mellom palestinerne og israelerne. Og 13. mars 2002 vedtok FNs sikkerhetsråd en resolusjon som slo fast prinsippet om en to-statsløsning. For første gang erklærte en amerikansk president at dette er målet – et mål det såkalte veikartet for fred også slår fast. Disse tiltakene er imidlertid flere ganger blitt utsatt og Oslo-avtalens virkning ble til flere «angrep» mot Israel.

I dag er faktisk landet Israel delt i to. Palestinere er tildelt Gaza, Judea og Samaria (Vestbredden), men Israel har full styringsrett over sitt land.

Jødene er og blir i sentrum av verdens politikk uten de selv vil det. Den arabiske verden ser helst at Israel og jødene ble borte, men hva sier Herren vår Gud?

«Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land. Og jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. For all urenhet som skyldes de mange avgudene, vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte isteden. Jeg lar dere få min Ånd inne i dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem. Da skal dere få bo i det landet jeg gav deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.» Esek 36,24-28

God helg!

   

«Herren er god mot dem som venter på ham og søker ham.» Klag 3,25