«Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. Han traff nå først sin bror Simon og sa til ham: «Vi har funnet Messias.» Messias betyr Den Salvede. Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa: «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas.» Kefas er det samme som Peter.» Joh 1,40-42

Har vi den samme glød som Andreas hadde til å få våre venner, naboer, kollega med flere, til å føre dem til Jesus, Guds Messias?  Andreas hadde hørt på døperen Johannes hva han sa da han så Jesus gå forbi dem : «Se, der er Guds lam.» De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa: «Hva vil dere?» De svarte: «Rabbi, hvor bor du?» Rabbi betyr lærer. «Kom og se!» sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen..

Du vet Gud satte i menigheten satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. (jfr.Ef 4,11 og 1 Kor 12,28)

Andreas må betegnes som en evangelist etter møte med Jesus, han fikk så nød for sin bror, han måtte få vite at nå hadde han funnet Messias. Resultatet ble positivt, Peter ble med Jesus han også, og begge to ble apostler. Deres vitnesbyrd om Jesus som «veien, sannheten og livet» ble til frelse for mange, mange mennesker.

Jeg kan ikke påberope meg som en evangelist som går ut på «gater og streder» for å vinne menneskene for Jesus, men å sitte bak PC-en å skrive små «drypp» om Jesus som min frelser, det kjenner jeg en glede med å gjøre, dag ut og dag inn. Andre i min omgangskrets er på gaten og deler ut traktater og forteller mennesker de møter om Jesus. I den siste tid har det vært lettere å få vitne om Jesus. En kveld fikk de dele ut 40 hefter som omtaler «Veien til Gud», og en annen kveld fikk de be med en fra Irak til frelse. Han tok imot Jesus sin frelser.

For leden fikk de gi traktaten til flere som lider under «rusgiften» og en kunne da fortelle at han tok imot Jesus i 1984, men dessverre så hadde han falt fra litt etter. Men traktaten ville han ha og den skulle han lese. Hans venner som var med ham ville også ha traktat.

I Åpenbaringen fikk Johannes beskjed fra Jesus om å skrive ned det han så nå og det som skulle komme siden. 7 menigheter angitt med navn i Lille -Asia fikk brev og det begynner slik : «Skriv til engelen for menigheten i …..».

Brevet beskriver situasjonen i stedets menighet. I vår by og kommune har vi mange menigheter, men skulle vi ha fått brev i dag fra Jesus, sendt gjennom en av hans disippel, så ville det lydt : Skriv til menigheten i …..

Hvilken av de ti-talls menigheter mener da Jesus skulle hatt brevet? Skjønner du? Gud har bare en menighet i kommunen vår, men vi har funnet det nødvendig for fredens skyld å ha flere «båtlag». Hvis fangsten av «fisk» skulle øke på, så kan det hende at noen «fisker» blir bedt om å gå til et annet båtlag, som har fått liten fangst.

Noe å tenke på i disse dager før det brytes løs en vekkelse i vårt land og folk, som mange vil merke, men flere vil ikke oppdage noe som helst. Jesus kommer snart, ja, jeg tror meget snart for å hente sin brud.

«Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon: «Legg ut på dypet og kast noten til fangst!» «Mester,» svarte Simon, «vi har strevd hele natten og ingenting fått. Men på ditt ord vil jeg kaste noten.» Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at noten holdt på å revne. De gav tegn til kameratene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa: «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» For han og alle som var med ham, var slått av undring over den fangsten de hadde fått. Likedan var det med Sebedeus-sønnene Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon.» Luk 5,4-9.