«La dere ikke så lett drive fra vett og sans, og bli ikke skremt, verken av åndsåpenbaringer, av påstander, eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet. La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme og Den Lovløse komme til syne, han som ender i fortapelse.»  2 Tess 2,2-3

 Paulus tar i dette kapittel opp hvordan tingenes tilstand vil være på jorden, når tiden for Antikrist komme vil vise seg synlig for alle menneskene. Antikrist er et syndens menneske som skal bli åpenbart, han er også kalt fortapelsens sønn. Vi ser av sammenhengen til det som Paulus skriver , at syndens menneske vil stå fram som en moden frukt av frafallet. Han vil komme til syne innenfor kristenheten på en forunderlig og oppsiktsvekkende måte. For han skal bli åpenbart, og da er frafallet innen kristenheten fullmoden.  Mannen «Antikrist» vil da stå fram og bli mottatt med religiøs begeistring, og som menneskene vil hylle som  frelser og herre. Han vil være mannen som hele verden har ventet på skulle komme på arenaen, en frelser som er helt i pakt med menneskenes begjær og ønsker. Han vil oppfylle det naturlige menneskes religiøse og kjødelige lengsel, slik at jødene også vil ta imot ham og inngå en pakt med ham. Men jødene våkner opp når Antikrist setter seg i templet og krever tilbedelse, da bryter de pakten og forførelsene mot jødene er i gang.

Baptistpredikanten Spurgeon  (1834-1892) uttalte i sin tid : «Det kommer en tid der menigheter blir mer opptatt av å underholde geitene, enn å fø lammene.»

Antikrist er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så setter han seg i Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud den Allmektige .
Selv om han bare er et menneske, vil han allikevel stå Gud og hans ord imot med å opphøye seg selv. Han gjør krav på å bli tilbedt av menneskene og regner seg selv som Gud. Vi ser frafallet innen kristenheten også i dag, idet den står Gud og hans ord imot. De avsetter Gud og hans autoritet i Skriften, og innsetter seg selv som Gud med guddommelig autoritet og krav på lydighet. Veien banes for syndens menneske Antikrist allerede nå, som en dag skal opptre med krav om guddommelig autoritet.

Og nå vet dere hva det er, det som holder igjen, slik at han først skal bli åpenbart når tiden for dette er inne, skriver apostelen Paulus for tessalonikerne, for han hadde tidligere forklart , dem, hvem det er som holder igjen og hindrer Antikrists framtreden på den historiske arena. Derfor gjentar han ikke nå hva det er, men jeg tenker på noe som må være borte fra jorden, før Antikrist kan komme til syne. Det er Bruden (menigheten) inkl. Den Hellige Ånd som bor i oss kristne. For skriften sier om Den Hellige Ånd som vi mottok da vi kom til troen, at den er et pant som ble gitt oss i våre hjerter, jfr 2 Kor 1,22. 
Av erfaring vet vi at der hvor hjertene ikke lenger er bundet ved troen og kjærligheten til Gud og hans ord, der finnes ikke tall på de lover og forordninger som må til for å holde en ytre orden. Lovløsheten kjennes best på et utall av lover som aldri kan skape lovlydighet, bare mer og mer kaos om hva som er «lov og rett».

Ånden og bruden sier: «Kom!» Åp 22,17.

«I ham er også dere kommet til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham er dere blitt merket med et segl, Den Hellige Ånd som var lovet, og som er pantet på vår arv, inntil forløsningen kommer for Guds folk, til pris og ære for hans herlighet.» Ef 1,13-14