«Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord."  Sal 119,9                    

En kristen evangelist kommer bort til en som står i kø og venter på å betale sine varer i butikkens kasse : «Unnskyld meg, kan du lese høyt for meg hva som står her?

Den handlende tar heftet fra evangelisten og leser høyt de ordene (Joh 1,12):

«Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn».

Evangelisten spør: «Vi du ta imot ham?» «Ja!» svarer kunden i butikken. «Da er du nå et Guds barn, fordi du tror på hans navn, som er Jesus.»

Sier Bibelen at det er så enkelt å bli en kristen? Ja, sitatet som ble lest av kunden i butikken står i Joh 1.12 og Paulus utdyper det mer i  Rom 10, 9-10 :

«For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.» 

Hvilken forskjell ser en på en som er en kristen og en som ikke er det?  Tja! Har du sett en fyllik full, for så neste dag for å se han edru? En synlig forandring?  Slik også med den forandring som skjer fra å være ufrelst til det å være frelst. Har man vært i verden og levd på alle mulige måter, og så tar du imot Jesus som din frelser, da setter Gud strek over det livet som har vært og du kommer inn i frihetens fullkomne liv med Jesus og fortsetter med det, da blir du ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Du skal være lykkelig i din gjerning. Men har vi tatt imot Jesus som vår frelser i livet og så lever det samme livet som vi gjorde før vi ble født på ny, da er det ille ute med oss. Da sier Peter i sitt 2. brev, vers 20-22 :

«For når noen har lært å kjenne vår Herre og frelser Jesus Kristus og er kommet fri fra det urene i verden, og de så igjen fanges av dette og ligger under for det, står det verre til med dem enn før. Det ville vært bedre for dem om de aldri hadde lært å kjenne den rette vei, enn at de først kjenner den og så vender seg bort fra det hellige bud som ble overgitt dem. Da er det gått med dem som det treffende heter i ordtaket: Hunden vender tilbake til sitt eget spy, og: Ikke før er grisen vasket, så velter den seg i sølen.»