Da sa den rike: «Så ber jeg deg, far, at du sender ham til mine fem brødre hjemme hos min far for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinens sted.» Men Abraham sa: «De har Moses og profetene; de får høre på dem.» Luk 16,27-29

Vi lever i en tid hvor vi må være overbevist i vårt indre om at Jesus Kristus er Sannheten, om vi ikke er det, vil vi verken ha frimodighet eller autoritet til å formidle evangeliet videre til andre. Dersom en selv tviler på at Helvete er en virkelighet , da vil det ikke bli lettere å fortelle menneskene hvor de kommer når de dør. Mister en frimodigheten til å bekjenne Jesus som vår frelser og herre vil vårt trosliv ebbe ut. Vi må vite på hvem vi tror på. Noen får åpenbaringer fra Jesus om at tiden for hans komme for å hente sin brud nærmer seg. Vi må være klar, alt må være oppgjort, slik at vi ikke har imot noen. Tilgir vi ikke våre medmennesker, så tilgir heller ikke Gud oss.

- 7.11.2009 døde Angelica Zambrano fra Equador, men hun ble opprykket til Jesus og 23 timer senere fikk hun vende tilbake til livet på jorden. Hun hadde da opplevet å se at Helvete var en virkelighet og at Himmelen var virkelighet. Mens hun var i Himmelen, sa Jesus : « Jeg vil komme for mitt hellige folk, og jeg kommer snart for min Menighet. - Men ikke si til mitt folk at Jeg kommer snart! Fortell mitt folk at Jeg kommer øyeblikkelig!!» Igjen sa Herren : «Jeg kommer øyeblikkelig og jeg kommer for et hellig folk. Si til mitt folk at bare De hellige, bare de hellige vil få se meg!! Ikke vær stille. Fortsett å forkynn det Jeg har fortalt deg.»

Angelica kunne se hele verden. Plutselig så hun tusenvis av mennesker som forsvant. På gravide kvinner forsvant graviditeten, og de skrek og så ut som de hadde mistet forstanden. Barn forsvant overalt. Mange mennesker sprang hit og dit, mens de skrek: « Det kan ikke være sant!! Det kan ikke være sant!! Hva skjer??» Hun så deretter noen av de som hadde kjent Herren, som var blitt forlatt. De sa at Jesus hadde kommet igjen, bortrykkelsen hadde skjedd. De skrek og ville ta livet av seg, men de kunne ikke. Herren sa til henne at i de dager vil døden flykte fra jorden og i de dager vil ikke Den Hellige Ånd være på jorden lenger. (Åp 9,6)

Ha en ransakende helg vedr. livet i Jesus Kristus!

«Dere vet også hva som nå holder igjen, slik at han først står fram når tiden er inne. Lovløshetens hemmelighet er alt virksom med sin kraft, men han som ennå holder igjen, må først bli tatt bort. »  2 Tess 2,6-7