«Og slik som det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager.» Luk 17,26

Hva var det som preget menneskene på Noahs sine dager? Hvorfor bestemte Gud seg for å fjerne alle levende skapninger som holdt til på Jorden, bare de som holdt til i vannet ble spart av vannflommen. Grunnen var at Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i hjertene deres var onde hele dagen lang. Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte.  Og Herren sa: «Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt, både mennesker og fe og krypdyr og himmelens fugler, for jeg angrer at jeg har skapt dem.» Men der var en mann som fant nåde for Herrens øyne og hans navn var Noah. Han fikk i oppdrag å bygge en ark, en båt. Alle detaljene for båtens mål og utforming ble gitt han av Gud og Noah gjorde i alt og ett som Gud hadde sagt ham.

Menneskene på Noahs tid de åt og drakk, de tok til ekte og ble gitt til ekte i hele byggeperioden på 120 år! Alle tanker og hensikter i hjertene deres var onde hele dagen lang like til den dagen da Noah gikk inn i arken. Så kom vannflommen og ødela dem alle sammen. Da Gud selv lukket døren til Arken og regnet begynte å skylle ned over folkemengden som var utenfor Arken, da var det for sent å rope om nåde til Gud for menneskene, de hadde valgt side med å gjøre det onde i Herrens øyne.

Hvilken side har flertallet av menneskene valgt å følge i dag?  De Guds vitner som har valgt å stå på Guds ord opplever hån, spott og latter. Mennesket må høste hva det har sådd. Dette må sees i lys av menneskets opprør mot Gud. For når mennesket ved egen fri vilje vender seg bort fra Gud, og ikke er villig til å vende om fra sin ondskap, så vil samfunnet smuldre opp og til slutt vil det å gå helt i oppløsning.  Ja, som det «var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager sa Jesus.

«Først av alt skal dere vite at i de siste dager skal spotterne stå fram. De skal gå fram etter sine egne lyster og si: Hvor er løftet om Hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, fortsetter alle ting som de var fra skapelsens dager av. For med vilje glemmer de dette: At himlene fra gammel tid ble til ved Guds Ord. Og ved det samme Guds Ord sto jorden fram fra vann og gjennom vann. Ved dette gikk den daværende verden under, ved at den ble oversvømmet av vann. Men de himler og den jord som er nå, blir ved det samme Guds Ord spart til ilden ved tiden for de ugudelige menneskenes dom og fortapelse.» (1.Pet 3,3-7)