«Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyte nådens og bønnens Ånd, og da skal de skue opp til meg som de har gjennomstunget. Og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte. På den dagen skal sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen over ulykken i Hadadrimmon i Megiddons dal. Og landet skal sørge, hver slekt for seg: Davids hus’ slekt for seg og deres kvinner for seg, Natans hus’ slekt for seg og deres kvinner for seg, Levis hus’ slekt for seg og deres kvinner for seg, sjime`ittenes slekt for seg og deres kvinner for seg, likeså de andre slektene, hver slekt for seg og deres kvinner for seg.» Sak 12:10 -14

Å være på lag med Jesus ser ut til å være en kunst. Hvordan kan du si det? Jo, når de som sier de er Jesu-troende og allikevel går til det skrittet og protesterer mot et vedtak av den amerikanske presidenten, der han vedtok å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, fordi USA godtar byen som den israelske hovedstad. Begrunnelsen fra prester etc her i Norge var at byen Jerusalem er felles for jøder, kristne og muslimer. Israel tillater disse tre grupperinger «å styre sitt eget liv» allerede i dag og det kommer de også til å få lov til senere. Israel har vedtatt en gang for alltid at Jerusalem er landets hovedstad og kan ikke deles.

Dagens drypp handler om tiden da Jesus er kommet til Israel som deres Messias, og jødene skuer opp til Jesus – Messias, som de har gjennomstunget. De vil sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte. Hele landet vil da sørge, hver slekt for seg og deres kvinner for seg. Om du har sett bilder fra Klagemuren i Jerusalem, så ser du allerede i dag at mennene ber for seg og kvinnene for seg . Men denne dagen blir en seiersdag for jødene,  for da vil Herren utgyte en nådens og bønnens Ånd  over folket. Jødene vil da selv se at Messias er frelseren fra Golgata kors. Hele folket vil da bli «født» på ny og de vil tilbe Messias som konge og frelser. Jfr. Jes 66,8.

Denne tiden nærmer seg med stormskritt, derfor er det lurt for alle frelste Jesus troende å tenke seg om, før de legger ut protestlister «mot Jerusalem som hovedstad». Oppgaven vi kristne har fått er å fortelle alle mennesker om Guds frelsesverk på Golgata  gjennom Jesus Kristus, slik at menneskene blir reddet for evig fortapelse borte fra Gud.

"For det står skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal prise Gud.» Rom 14,11