«Men ham som kan gjøre mer enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår, etter den kraften som er virksom i oss - ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter! Amen.»  Ef 3,20-21

Jesus er i stand til å gjøre langt mer enn alt vi ber om eller forstår. Kommer vi  til Jesus med positive forventninger, da vi vet at det ikke finnes grenser for hva Jesus kan utrette for oss. Ber vi Den Hellige Ånd om å ta over styringen over våre tanker, da kan vi tenke store tanker om Ham. La bare ikke det faktum få råde, at selv om mange av våre bønner fortsatt er ubesvarte, så må vi aldri miste motet.

«Tiden» blir da som en læremester som øver oss opp til å vente på Ham, stole på Ham selv om alt ser mørkt ut. Jo mer ekstreme omstendighetene er, jo mer sannsynlig er det at vi får se Jesu kraft og herlighet i aksjon. Men velger vi i stedet å la vanskelighetene våre føre oss inn i bekymringer, vil vi heller ikke oppleve å se hvordan de åpner mulighetene for at Jesus kan gripe inn på fantastisk vis.  La oss derfor holde sinnet og øynene våre åpne for alt det han gjør i våre  liv. For Han som begynte en god gjerning i oss, vil også fullføre den inntil Jesu Kristi dag.

«Men han som for en kort tid var satt lavere enn englene, Jesus, ham ser vi kronet med herlighet og ære fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle.» Hebr 2,9