«Og den salvelsen som dere fikk av ham, den blir i dere, og dere trenger ikke til at noen skal lære dere. Men som hans salvelse lærer dere om alle ting, så er det også sannhet og ikke løgn. Bli i ham, slik som den lærte dere.»1 Joh 2,27

Jeg begynte det nye året med et ord fra GT, men som Hebreerbrevet  3,8 siterer på nytt i NT, nemlig :

«da forherd ikke deres hjerter - som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørkenen.»  

Fikk denne hilsen fra en broder :

«Jeg ser en ny tid, der våre barn og barnebarn blir reist opp og utrustet til ambassadører i Guds rike. Vi som foreldre har hatt for små tanker om det som Gud har lagt ned i barn og ungdom. Tror vi har overgitt dem til søndags skoler og såkalte kristendoms fag i skolene.

Jeg ser en oppvåkning når det gjelder undervisning til barn og ungdom. Barna og ungdommene våre trenger åndelig føde. Når de får den rette undervisning i Bibelen, utført av salvede lærere, vil de bli de beste evangelister. Jeg så eksempler på det i barnehager, skoler og arbeidsplasser. Jeg så også hvordan det ble vekkelse på Aldershjem.

Barnehage: Herren viste meg hvordan de barn som fikk rett undervisning i ordet fungerte. En morgen i barnehagen der barna møttes, kom en gutt og holdt seg på hodet og sa til de andre barna, jeg har så vondt i hodet. Da kom det fram en annen gutt og sa, jeg vil legge min hånd på ditt hode i navnet Jesus så vil du bli god. Dette hørte noen av de andre barna og ble meget interessert.

Den friske gutten la sin hånd på den andre som hadde vondt, så ropte han nå er det ikke vondt lenger. De rundt som så dette skje ble forundret. Det spurte gutten som la sin hånd på den andre gutten. Hvordan kunne du gjøre dette. Jeg hører hjemme og på søndagsskolen at vi kan gjøre det samme som Jesus gjorde. Det er veldig enkelt. Alle som så denne opplevelse ble glade, og de sprang inn til de voksne og fortalte hva som hadde skjedd. Den Barnehagen ble aldri den samme, det brøt ut vekkelse.»

Da skal jomfruer glede seg i dans. Unge og gamle skal glede seg sammen. Jeg vil vende deres klage til fryd og trøste dem og glede dem som sørget.» Jer 31,13

God helg i Herrens nærhet!