«Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner. Ja, også over treller og trellkvinner vil jeg utgyte min Ånd i de dager. Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden: blod og ild og røksøyler.» Joel 3, 1-3

Fikk en hilsen fra en broder hvor jeg siterer bruddvis fra i dagens drypp , der han opplever at vi lever i de profetiske tider, slik som profeten Joel beskrev tiden:

«Jeg vil fortelle deg om en profetisk opplevelse som hendte i Israel 27-09-2014.. Da vi reiste fra Eilat til Jerusalem  viste DHÅ meg noen vidunderlige bilder. Det skjedde i bussen hvor vi bad og tilbad Kongenes Konge. Da jeg bad i tunger åpnet Herren mine øyner.

- Jeg så ørkenen rundt meg slo sprekker og vann kom opp, sprekkene ble til bekker og elver. Da sa DHÅ, «du må be mere i tunger så vil du se mere.» Jeg så da at ørkenen ble forvandlet og frodig, noen vidunderlige blomster kom fram. DHÅ sa «du må be enda mere, så vil du se mere.» Jeg gjorde så og da  vokste det frem trær, store og små, og alle trærne bar frukt, noen mye og noen mindre. Etter mere bønn så ble ørkenen til en stor hage, med de mest vidunderlige blomster, trær med frukt og duft. …

Tilbake i denne tid vi lever i. For 14 dager siden åpenbarte DHÅ en mektig sannhet. I ørkenen ligger det skjult frø som venter på vann, så frøene blir forvandlet til sin hensikt. Så sa DHÅ at Gud vår far har plantet et frø i alle mennesker, det frøet venter også på vann. Det vannet er utgytelser av Åndens høstregn….

Når det frøet som Gud har plantet i alle mennesker, blir vekket til liv, slik at DHÅ får virke fritt gjennom alle som har tatt imot Jesus og som er fylt med DHÅ .

DHÅ sa til meg at Jesus kommer ikke tilbake før alt er gjenopprettet til apostlenes gjerninger, og vi fortsetter i samme kraft som de opererte i.

Derfor kommer det et åndelig høstregn med under, tegn og mirakler. Tusenvis av mennesker vil rope om frelse og påkalle navnet Jesus. Denne innhøsting vil føre til at Jesus kommer for og henter sin brud, de som venter på Han.

Syndere vil søke etter Jesus i den siste tiden på jorden. Det vil sammenlignes med det Peter gjorde, da han forkynte om Jesus og de mennesker som hørte fikk nød for sin sjel og ropte, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Det vil bli så mektig manifestering og fiendens gjerninger blir avslørt. Herren vil reise opp et helt nytt vekkelsesfolk. Det blir den unge generasjon som Herren kommer til å bruke mest, de vil gå ut til folket og gjøre de samme gjerninger som Jesus gjorde…

DHÅ vil utruste oss i de kommende dager, med DHÅ og de medfølgende tegn og under. Resultatene blir så store at Bedehusene/Kirkene/Menighetene ikke vil kunne få plass til de som blir frelst. 

Dere som tror på Vekkelse, gjør dere klar, innvi dere og søk Guds rike og tren deres åndelige sanser, da vil dere høre og gjøre det DHÅ sier. Bli ledet av Ånden slik Mesteren gjorde, da Han fullførte sitt Gud-gitte oppdrag på Jorden. Det går en bønnevekkelse over store deler av Norge og det er en forløper for vekkelse og reformasjon i vårt kjære NORGE. De områder som ber mest vil oppleve de største gjennombruddene.»

«Innhøstingen er forbi, sommeren er til ende, men vi er ikke frelst.» Jer 8,20