«.. I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter!» Hebr 4,7b.

Dagens drypp var ordet som Herren ga meg for det nye året 2018. Hvordan er det med vår tilstand i Jesus Kristus på nyåret?

«– Jeg fant rett og slett ut at Gud ikke kunne eksistere» uttalte en tidligere muslimsk lege seg på media vedr. julefeiringen.

Journalisten : «Vi lever i en ny opplysningstid, i et informasjonssamfunn. Fri flyt av kunnskap burde kanskje får flere til å tvile på religiøse «sannheter». Likevel er det svært mange som tror på noe, også på alternative sannheter. Hvorfor tror du det er sånn?»

«– Et ønske om noe større enn oss selv er iboende i mennesket. Å tro på noe godt som gir håp trøst, interaksjon, positive følelser, identitet, fellesskap, solidaritet og brorskap. Jeg tror mange føler at det å ha et personlig åndelig nivå gir noe godt. Men for meg ble det mer og mer klart at religion og annen tro er en menneskeskapt konstruksjon, som et forsøk på å forstå virkeligheten, meningen med eksistensen og livet etter døden,» sier legen og legger til:

«– Tro er med andre ord en menneskelig konstruksjon, men så lenge den er privat så er den en kilde til trøst håp og glede. Det er fint. Men når religion blir organisert og innskrenker adferd og frihet i form av regler og sosial kontroll, så ser jeg gjerne at vi får mindre av det. Jeg er negativ til hvordan religion skaper begrensninger.»

Paulus sier hvordan noe om å bli frelst i Jesu navn og likedan hvordan en kan få tak i troen på Jesus:

«For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst.

Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner?» Rom 10,9 og 14.

Når Jesus kaller på mennesker, så sier han følgende i Åp  3,20: «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.»

Da er det dagens drypp kommer inn med spørsmålet : «I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter!»