«Denne Melkisedek var konge i Salem og prest for den høyeste Gud. Det var han som gikk Abraham i møte og velsignet ham da han vendte tilbake etter seieren over kongene. Det er han som Abraham ga tiende av alt. Han er - når en tyder navnet - for det første rettferdighets konge. Dernest er han også Salems konge, det vil si: freds konge. Han er uten far og uten mor - uten ættetavle. Hans dager har ingen begynnelse og hans liv ingen ende, men han er gjort lik med Guds Sønn, og han er prest for alltid.» Hebr 7,1-3.

Ja, nå er vi kommet til julen 2017. Over 2000 år er gått siden Jesus ble født som et menneskebarn på vår jord. Vi mennesker har satt 24. desember som julekvelden for Jesu fødsel, sannsynligvis var det tidligere på høsten det skjedde. Men vi vet at Jesus ble sendt fra sin Far i himmelen til oss mennesker på jorden for å frelse oss ut av «satans klør» som Adam og Eva ble fanget i i Edens hage. Men slik som Moses førte ut sitt folk, jødene, utfra Egypt til sitt hjemland Kana’an, slik vil Jesus en dag føre ut «sin brud» fra denne planeten Jorden til sin himmelske bolig.

Dagens drypp forteller oss om en mann som hette Melkisedek, han var konge og prest i Salem, som senere ble til Jerusalem. Han gav Abraham en velsignelse etter seieren over fire konger som hadde tatt Lot til fange. Han er uten far og uten mor - uten ættetavle. Hans dager har ingen begynnelse og hans liv ingen ende, men han er gjort lik med Guds Sønn, og han er prest for alltid.

Så leser vi om Jesus, at han er blitt prest, ikke etter en lov om legemlig avstamning, men ifølge et uforgjengelig livs kraft. Han får jo det vitnesbyrdet: Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Et tidligere bud blir altså gjort ugyldig, fordi det er svakt og unyttig. Loven førte jo ikke noe til fullkommenhet. Men et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud. Og dette skjedde ikke uten ed. For de andre er blitt prester uten ed, men han er blitt det ved ed fra ham som sier til ham: «Herren sverget, og han skal ikke angre det: Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis.» Sal 110,4. Derfor er det også en så meget bedre pakt, den som Jesus er blitt garantist for.

For en slik yppersteprest var det vi måtte ha - hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene, en som ikke daglig trenger til, lik yppersteprestene, å bære fram offer, først for sine egne synder og deretter for folkets. For det gjorde han én gang for alle da han ofret seg selv. For loven innsetter skrøpelige mennesker som yppersteprester. Men edens ord, som kom etter loven, innsetter Sønnen, han som er blitt fullendt for all evighet. Vi som er hans brud, skal en dag få være med brudgommen for alltid.

«For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er blant hedningefolkene, det er: Kristus i dere, håpet om herlighet.» Kol 1,27

Riktig god jul !