«La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med lære om dåp og håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evig dom. Og det vil vi gjøre, om Gud tillater det.» Hebr 6,1-3.

Guds ord sier at det en sår høster en også. (Jfr Gal 6,7) Sår du hvetekorn ned i jorden, så blir ikke høsten full av vintre og druer. Ei heller om du sår ned ugras, så kommer det ikke opp timotei, nei, du får hva du sådde- ugras. Blir du værende i Guds vingård, så vil du høste fruktene som du finner i den også. Skulle du bli fristet til å prøve noe nytt og selvstendig uten å ta med veilederen, Den Hellige Ånd, på råd, så vil du snart bli mer og mer forherdet mot Guds ord. Paulus fikk oppleve å miste en trofast medarbeider slik. Grunnen til at medarbeideren forlot ham var fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden, ….. 2 Tim 4,10

For de som en gang er blitt opplyst, som har smakt den himmelske gave og har fått del i Den Hellige Ånd, og har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter,  og så faller fra, de kan umulig igjen fornyes til omvendelse, siden de på nytt korsfester Guds Sønn for seg og gjør ham offentlig til spott.  For Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme det verket vi har gjort, og den kjærligheten vi har vist mot hans navn.  Det vi ønsker er at hver og en av oss må vise den samme iver etter å ha den fulle visshet i håpet inntil enden, så vi ikke blir sløve, men følger etter dem som ved tro og tålmod arver løftene. (Jfr Hebr 6,10-12).  '

«En vei som mange har mistet livet i Gud på, er åndelig lathet. Våpnene legges til side, bruken av nådemidlene forsømmes, troen får lov til å skytte seg selv, og gode gjerninger er der ikke mer av. I den første tid i kristenlivet var det så kjært for dem å lese, høre, tale og skrive om Kristus, omgås med ham i bønn, og ved nattverdbordet ta imot hans hellige legeme og blod. Men etter hvert minket interessen for dette. Nye gjøremål opptok tiden, nye hindringer inntraff, og Djevelen forstod på en mesterlig måte å forstørre og fremheve betydningen av disse. Han innbilte i tillegg sjelene at nå, da de visste alt hva de behøvde å vite, kunne de godt leve på minnet en tid, og håpe at Gud skulle nok opprettholde deres åndelige liv. Og kan Djevelen bare få føre mennesker bort fra Ordet, så kan han siden føre dem til hvilken side han vil.» (C. O. Rosenius.)

- For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke fast føde. Heb 5:12