«La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren! For Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede Åp 19,7

Abraham sendte sin tjener ut for å finne en hustru til sin sønn Isak. Tjeneren kom fram til Abrahams slekt og fant fram til en yndig kvinne, Rebekka.  Så kalte slekten på Rebekka og sa til henne: Vil du reise med denne mannen? Hun svarte: «Ja, det vil jeg.»  Så lot de sin søster Rebekka og hennes fostermor dra av sted med Abrahams tjener og hans menn. I det Rebekkas sa ja, bandt hun seg til en mann hun bare hadde hørt om, men som hun aldri hadde sett. Tjeneren dro hjem med henne og der ute på marken møttes Isak og Rebekka for første gang.  Isak førte så Rebekka hjem som sin hustru. Rebekka ble en bra hustru for Isak, selv om hun var langt fra fullkommen.

Gud sendte sin tjener, Den Hellige Ånd, ut for å få en brud til sin sønn Jesus! Likheten med Rebekka og menigheten (Jesu brud) er slående. Den enkelte må selv avgjøre om han vil følge kallet. Noen svarer ja, det vil jeg og dermed har de bundet seg selv til en de ikke har sett, men bare hørt om. Brudgommen, Jesus, tar imot hver enkelt som kommer og gjør dem til nye skapninger og han elsker dem som seg selv og til sammen utgjør de hans brud. De er alle fullkommen i Ham, men ikke fullkommen i vandringen. Jesus vil møte sin brud en dag i lufthimmelen og da vil han føre henne hjem og elske henne i all evighet.

Dette må skje før trengselstiden(veene) kommer, for Jesaja 66,7 sier :

«Før hun var i barnsnød, har hun født. Før veene kom over henne, har hun født et guttebarn til verden.» Jesaja 66:7

Det normale er når en kvinne skal føde barn så kommer riene eller veene før selv fødselen finner sted. Jesaja sier motsatt av det naturlige, han sier at barnet ble født før veene begynte. Og i Åp 12,5 står det at hun (Israel) fødte en sønn (Jesus) som skal styre alle hedningefolkene med jernstav og at hennes barn(menigheten) ble rykket bort til Gud og hans trone.  

«Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hedningefolkene med jernstav. Og hennes barn ble rykket bort til Gud og hans trone.» Åp 12,5

Ps.Når tid ble «menigheten» svanger når den enda ikke er født? Er det dekning for å si at den ble «unnfanget» på pinsedagen i Jerusalem og at den fødes og rykkes opp samme dag når brudgommen kommer i skyen? Ds.