"Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det."  Ordspr  4,23

 

I våre kropper finnes et hjerte, hvis oppgave er å pumpe ut blod til kroppens organer som trenger det for å holde livet i oss mennesker. Hjerte er avhengig av årer som er koblet til det.

Disse årene er de mest vitale delene for at hjertemuskelene skal fungere. Opp gjennom årene er det vi mennesker som påfører hjertet belastninger, det kommer av  «slitasje» i årene pga våre spisevaner,drikkevaner og den daglige mosjonen av kroppen. Hjertet fungerer utmerket om alle årene er reine og ikke legger fra seg «avleiringer» i åreveggene slik at hjertet ikke for den blodtilførselen som er ønskelig. Noen ganger kan vi menneske legge oss til dårlige matvaner, og mangelfull mosjon for kroppen, som da fører til fortetning i tilførselårene til hjertet og hjertepumpen får manko på «drivstoff» og som den da i verste fall stopper opp med å pumpe ut blod. Da ebber livet i kroppen ut og vi dør om ikke en lynsnar «manuell redning» settes inn. Dagens drypp bekrefter da at om ikke hjertet bevares, så blir livet i kroppen borte.

«Vær nøye med at du ikke eter blodet! For blodet er sjelen, og du skal ikke ete sjelen sammen med kjøttet.» 5 Mos 12,23

Men vi har også et åndelig hjerte, så vel som et kroppslig hjerte. Da jeg lå på operasjonsbordet for å blokkere ut noen blodårer, så jeg på en skjerm hele mitt «indre». Hjerte, årer etc, men jeg kunne ikke se flere enn et hjerte. Det åndelige troshjerte i mitt indre var ikke synlig på skjermen, ei heller sjelen i blodårene. Fakta er jo at kroppen vår består av ånd, sjel og kropp.

Paulus sier i Rom 10,10 : «Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.»

Hvilket hjerte snakker Paulus om her? Det kan ikke være det kroppslige hjertet, for da ville en troende kristen som donerte bort sitt hjerte ved sin død, gjøre det slik at den som fikk hans hjerte også ble en kristen fordi han fikk hans hjerte? For ånden og sjelen forlater kroppen ved dens død. Altså må det være et åndelig hjerte i oss mennesker, som tror det vi hører .Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord, sier Rom 10,17.

Dagens drypp gjelder også for det åndelige hjertet, for om du ikke bevarer «troens hjerte» , så vil ditt «trosliv» med Herren Jesus dø ut. Næringen som tros-årene til ditt åndelige hjerte skal gi blir stoppet opp fordi tros-årene er tette. Da dør troen på Jesus bort og du regnes som en frafallen kristen. Derfor er det livsviktig for oss å bevare troen på Jesus i våre hjerter, for Gudslivet utgår fra det. Derfor gjelder gårsdagens drypp enda mer, slik at vi arbeider på vår frelse med frykt og beven. Jesus sa til sine disipler : «Forstår dere ikke at alt som kommer inn gjennom munnen, går ned i magen og kastes ut den naturlige veien? Men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet, og dette er det som gjør mennesket urent. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. Disse tingene er det som gjør mennesket urent. Men å ete med uvaskede hender gjør ikke mennesket urent.    (Matt 15,17-20)

Et åndelig hjerte har alle mennesker, for de ufrelste tror på avguder etc , men vi som er født på ny tror på Jesus Kristus som vår herre og frelser.

«Et godt menneske bærer fram det som godt er, av hjertets gode forråd. Og et ondt menneske bærer fram det onde av sitt onde forråd. For det hjertet flyter over av, det taler hans munn.» Luk 6,45