«Mine elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så arbeid deres frelse med frykt og beven - ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå når jeg er borte fra dere.» Fil 2,12  

Hva betyr det å arbeide på vår frelse med frykt og beven?  

Bibelen sier ikke at «én gang frelst, alltid frelst». Vi kommer til tro på Jesus, at han tok våre synder på seg i det han naglet dem til korset. Frelse i Jesus Kristus  fikk vi kun av hans nåde, det var ikke av egen prestasjon med gode gjerninger. En som er frelst fordi han kom til tro på Jesus Kristus, kan miste troen og dermed også frelsen, fordi verden blir dem kjærere . Dagens drypp oppfordrer de nyfrelste om å - fortsette å arbeide på sin egen frelse med frykt og beven.

Om jeg tenker meg  FRELSEN som JESUS  tilbød meg uforskyldt , kun av nåde, som en gave. Det er en Frelsespakke  som inneholder evighetsverdier for meg. Men alt begynner med å pakke opp pakken og ikke la den ligge bortglemt i en kro i huset mitt. Jeg er interessert i å vite hva pakken inneholder, selv om jeg vet at den inneholder min frelse fra mine synder, mine feil. På min frelsesvandring i livet mitt har jeg arbeidet med frykt og beven etter å gjøre hva Ordet sier , ikke hva jeg tror det sier, men hva det faktisk sier. Det første Ordet minnet meg på etter å ha mottatt frelsen i Jesus, det var at jeg nå var en ny skapning, den gamle skapningen var «over og ut». Nå lever jeg ikke lenger selvlivet, men det livet jeg nå lever, det lever jeg i Jesus Kristus.

Jeg jobbet meg videre i denne frelsesvissheten som jeg hadde fått av Jesus, og Ordet minnet meg om dåpens grav ved å lese om Noahs gjerninger i 1 Peter 3,20-21 :

"de som tidligere var ulydige, den gang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken ble bygd. I den ble noen få, det er åtte sjeler, frelst ved vann, det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse,"

Da jobbet det i mitt hode, jeg var jo døpt i kirken som baby, så hva ville Ordet si meg nå? Jo, Noahs ark frelste 8 sjeler ved vann, det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen.

Arken fløt på vannet, motbildet blir da å snu Arken og da vil vi gå under vann. Altså er dåpen full neddykkelse i vann , noe som betyr begravet med Kristus og oppstått med Kristus til et nytt liv i Ham. Etter at jeg hadde jobbet med dåpens fullførelse, så minnet Ordet meg om dåpen i Den Hellige Ånd. Ja, kjennetegnet på Åndens dåp var tungetale, for Ordet viste meg at de talte alle i tunger, slik som i Apostlenes gjerninger 10:45-46:

"Og alle de troende som tilhørte de omskårne, og som var kommet med Peter, ble forferdet over at Den Hellige Ånds gave var blitt utgytt også over hedningene, for de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud. …."

Jeg arbeidet en god stund med Ordet før jeg åpnet meg for Åndens dåp , men da jeg gjorde det, fikk også jeg tale i tunger og prise Jesu navn. Så disse tankene kom nå over dagens drypp, slik opplever jeg at Ordet viser meg åssen jeg kan arbeide min frelse med frykt og beven inntil jeg er hjemme hos Jesus. Ordet har nok mer på gang til meg….

"Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans komme og hans rike: Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære." 2 Tim 4,1-2