«Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av,» 2 Tim 3,14

Paulus formaner sin medarbeider, Timoteus, om å bli i det som han har lært og som han selv er blitt overbevist om.  For han hadde nemlig etterfulgt Paulus i lære, i livsførsel, i forsett, i tro, i tålmodighet, i kjærlighet, i utholdenhet, i forfølgelser, i lidelser - slike som møtte Paulus i Antiokia, Ikonium og Lystra.  Og Paulus, poengterer overfor Timoteus, at Herren hadde fridd han ut av dem alle. Timoteus hadde helt fra sin barndom av blitt kjent med De hellige skrifter, som Paulus sier til ham, at de kan gjøre han vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.  For hele Skriften er innåndet av Gud og er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, slik at et Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.

Hvem vil vi tjene? Spør en søster på Facebook . Hun vil i alle fall tjene Herren og ikke menneske. Hun vil følge hjerte sitt, for hun vet at Herren ser til hjerte, så om han vil at hun skal endre på noe, så stoler hun på at Herren vil overbevise henne om det også. Så om noen taler i en menighet eller på TV om noe de har opplevet, som ble «Rema ord» fra Herren for de, så kan det nok hende at det ble bare Logos for oss andre.

Det som slår meg mest i dag innen den kristne leir, er at det som vi trodde var Guds ord, ikke er «troende» lenger slik. Nå tolkes det helt annerledes.  I min ungdom var et foster regnet som et liv , som det måtte vernes om, i dag regnes  det bare som en celleklump.  Ekteskapet bestod av en mann og en kvinne, og det var ment å holde inntil døden skilte dem.  I dag er dette opphørt å gjelde også innen den kristne leiren.  På grunn av ekteskapets «fasthet» til hverandre er det mange som nå «leker» gift som samboende. Ja, det er helt lovlig å gjøre det av vår lovgivende forsamling, Stortinget. Men da samboerskap har økt og konflikter har oppstått i dette «skapet» også, så må myndighetene lage lover og forskrifter også om samboerskap. Hadde Timoteus vært en Paulus etterfølger i tro og lære i vårt land i dag, da ville ikke den nye ekteskapsloven blitt godkjent av ham, fordi han ville husket på hva Paulus hadde skrevet i Romerbrevet om det tema.

Vi lever nok i denne tidsalders sluttfase, da skulle alt som før var Amen, bli til Jammen.  

"For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra." 2 Tim 3,2-5